ساخت نانو مواد جدید برای تصفیه آب، انتقال دارو و استفاده در قطعات الکترونیکی
ساخت نانو مواد جدید برای تصفیه آب، انتقال دارو و استفاده در قطعات الکترونیکی
«ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی، مکانیکی و الکترومغناطیسی اکسید‌های فریت نانوبلوری برای امکان استفاده در کاربرد‌های کاتالیزوری، فوتوکاتالیستی و دی‌الکتریک» عنوان طرح پژوهشی احمد قلی‌زاده، دانشیار دانشگاه دامغان است.

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، «ویژگی‌های ساختاری، مغناطیسی، مکانیکی و الکترومغناطیسی اکسید‌های فریت نانوبلوری برای امکان استفاده در کاربرد‌های کاتالیزوری، فوتوکاتالیستی و دی‌الکتریک» عنوان طرح پژوهشی احمد قلی‌زاده، دانشیار گروه فیزیک دانشگاه دامغان است که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است.

قلی‌زاده درخصوص اهمیت طرحی که با حمایت بنیاد ملی علم ایران انجام داده است، گفت: روند روبه‌رشد فاضلاب‌های شهری و صنعتی از صنایع مختلف نظیر منسوجات، چاپ، مواد غذایی و لوازم آرایشی به دلیل سمی بودن و غیرقابل‌تجزیه بودن تهدیدی بزرگ برای انسان و محیط‌زیست است.

وی افزود: ما برای حذف رنگ‌ها در محیط‌های آبی از روش‌هایی نظیر جذب و اکسیداسیون شیمیایی استفاده کرده‌ایم که در مقایسه با سایر روش‌ها، به دلیل قابلیت نابودی آلاینده‌های آلی و تبدیل آن‌ها به ترکیبات معدنی بیشتر موردتوجه قرار گرفته است.

قلی زاده گفت: ما در این تحقیق بر روی ساخت دمای پایین فریت‌ها برای دستیابی به موادی با اندازه دانه بحرانی و ویژگی‌های مغناطیسی خوب، تمرکز کردیم تا نانومواد ویژه‌ای با عنصرسنجی جدید برای استفاده در قطعات الکترونیکی MLCI و MLCC و نیز در انتقال دارو‌ها به روش مغناطیسی مورد استفاده باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه دامغان در پایان خاطر نشان کرد: در انجام طرح‌هایی نظیر این طرح، سنتز مواد یک چالش بزرگ است که نبود و در دسترس نبودن سیستم‌های اندازه‌گیری یکی از چالش‌های دیگر ما در این طرح بود.