ساخت دستگاه تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز به روش الکتریکی کلید خورد
ساخت دستگاه تحریک غیرتهاجمی نواحی عمیق مغز به روش الکتریکی کلید خورد
مدیر گروه مخابرات و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، گفت: مراحل طراحی و ساخت دستگاه تحریک غیر تهاجمی نواحی عمقی مغز از حدود دو سال پیش با حمایت این ستاد و تلاش و همکاری یک تیم هفت نفری فنی و تحقیقاتی در این دانشکده آغاز شده است.

به گزارش گروه فناوری تیکنا، در نشستی که برای بررسی پیشرفت اجرای این طرح فنی و تحقیقاتی، با حضور مشاور عالی، معاون فناوری و زیرساخت و کارشناسان ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی برگزار شد، محمد نشاط  مدیر گروه مخابرات و عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، گفت: مراحل طراحی و ساخت دستگاه تحریک غیر تهاجمی نواحی عمقی مغز از حدود دو سال پیش با حمایت این ستاد و تلاش و همکاری یک تیم هفت نفری فنی و تحقیقاتی در این دانشکده آغاز شده است.

وی افزود: این طرح در حال حاضر با پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حال اجرا است و تاکنون بخش اعظم طرح و ساخت ابزارها و تجهیزات مورد نیاز این دستگاه به اتمام رسیده و مراحل شبیه سازی و انجام آزمایش های الکتریکی  و بهینه سازی چینش الکترودها  با موفقیت انجام و نتایج مثبتی نیز حاصل شده.

نشاط با بیان اینکه مدل‌سازی فانتوم سر میمون و روش ثبت الکتریکی تحریک عمقی مغز انجام  شده، ابراز امیدواری کرد با تکمیل فرایند اجرای این طرح فنی – تحقیقاتی، در مرحله نخست آزمایش حیوانی دستگاه آغاز شود.

مجید نیلی احمد آبادی مشاور عالی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی  نیز در این نشست از تلاش اعضای تیم فنی و تحقیقاتی، ساخت این  دستگاه  تقدیر و تاکید کرد که  اجرای این طرح، می تواند دستاورد های مثبتی را در عرصه های پزشکی  توام رقم بزند.