ساخت خوابگاه‌های متاهلی معادل یک‌سوم تاریخ آموزش عالی کشور
ساخت خوابگاه‌های متاهلی معادل یک‌سوم تاریخ آموزش عالی کشور
شمسی پور در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد:‌ طی دو سال گذشته ۳۵۰ واحد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان در سراسر کشور ساخته شده که معادل یک سوم کل تاریخ آموزش عالی کشور است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، علی شمسی پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد:‌ طی دو سال گذشته ۳۵۰ واحد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان در سراسر کشور ساخته شده که معادل یک سوم کل تاریخ آموزش عالی کشور است.

شمسی پور در این پیام تحت عنوان «اخبار خوب آموزش عالی در دولت سیزدهم»، برخی اقدامات دولت سیزدهم در این حوزه، از زمان روی کارآمدن تاکنون را برشمرده است.

وی در این پیام همچنین به آغاز عملیات اجرایی ساخت ۳۰ هزار و ۵۶۶ واحد مسکونی برای استادان و کارکنان دانشگاه‌های کشور و آغاز عملیات ساخت ۵۸۰۰ واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه های سراسر کشور به عنوان دیگر دستاوردهای دولت در حوزه آموزش عالی اشاره می کند.