ساخت الماس در ۱۵ دقیقه!
ساخت الماس در ۱۵ دقیقه!
الماس ها تحت فشار و دمای زیاد به وجود می آیند اما اکنون محققان در آزمایشگاه و در فشار معمولی طی ۱۵ دقیقه الماس ساخته اند.

به گزارش تیکنا و به نقل از نیواطلس، به طور کلی الماس کربن قدیمی است که تحت فشار و دمای زیادی قرار گرفته و در نتیجه اتم های آن به شکل ساختار خاصی کریستالی شده اند. این سنگ های قیمتی روی زمین فقط در مناطقی با شرایط طبیعی مناسب و در عمق چندصد مایلی جبه زمین به وجود می آیند. آنها بعدا به دلیل فوران مواد مذاب به سطح زمین نزدیک تر می شوند، به همین دلیل بسیار نادر هستند.

اکنون چنددهه است که محققان الماس ها را در آزمایشگاه پرورش می دهند، اما این روند همچنان نیازمند شرایط شدید یعنی حدود ۵۰ هزار اتمسفر فشار و ۱۵۰۰درجه سانتیگراد دما است. اما با کمک یک روش جدید الماس ها تحت فشار نرمال و دمای کمتر تولید شده اند.

در همین راستا محققان انستیتو علوم پایه(IBS) و انستیتو علم و فناوری ملی اولسان در کره جنوبی روش نوینی را ابداع کرده اند. در این روش الماس با کمک آلیاژی از فلزات مایع شامل گالیوم، آهن، نیکل و سیلیکون به وجود آمده است.

این ترکیب فلزی در یک تانک ۹ لیتری و در دمای ۱۰۲۵ درجه سانتیگراد در معرض گازهای متان و هیدروژن قرار می گیرد. پس از ۱۵ دقیقه گاز وارد سیستم می شود و ورقه الماس در انتهای تانک تشکیل می شود. می توان این ورقه را به راحتی جدا و برای مطالعات به کار برد یا به طور مستقیم استفاده کرد.

به طور معمول تکنیک های ساخت الماس مصنوعی به «ذرات بذری» نیاز دارند تا نخستین اتم‌های کربن روی آن بچسبند و یک الماس در اطراف تشکیل دهند. اما در روش جدید، مقادیر کمی از سیلیکون در فلز مایع به اتم‌های کربن کمک می‌کند تا خوشه‌ها را تشکیل دهند. نتیجه نهایی یک الماس بسیار خالص است.

محققان اکنون تصمیم دارند درباره آلیاژهای مایع و گازهای دیگر و حتی کربن جامد تحقیق کنند تا مشخص شود آنها تا چه اندازه به ساخت الماس کمک می کنند. هرچند الماس هایی که در فلزات مایع به وجود آمده اند را در آینده نزدیک نمی توان به عنوان زیورآلات استفاده کرد، اما نخست برای مصارف صنعتی به کار می روند.