زلزله در شهر تهران متولی مشخصی ندارد/ عملیات اجرا در کوتاه مدت ممکن نیست
زلزله در شهر تهران متولی مشخصی ندارد/ عملیات اجرا در کوتاه مدت ممکن نیست
صالحی گفت: زلزله در شهر تهران متولی مشخصی ندارد. شورای اسلامی شهر تهران؛ شهرداری، سازمان نظام مهندسی، پژوهشگاه زلزله، سازمان بحران و ... کدام یک از این سازمان‌ها متولی اصلی اجرا و عملیات اجرا در شهر تهران در رابطه با زلزله است؟ عملا در بحث عملیاتی شدن با اقدامی از سوی این سازمان ها مواجه نبودیم.

به گزارش خبرنگار گروه جامعه تیکنا، سومین نشست مشترک مسئولان و اساتید مهندسی زلزله با عنوان راهکارهای افزایش تاب آوری شهر تهران در برابر زلزله، عصر امروز چهارشنبه ۸ شهریورماه با حضور برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و اساتید دانشگاه‌ها در ساختمان شورای اسلامی‌ شهر تهران برگزار شد.

امیر کیوان صالحی، دبیر کارگروه افزایش تاب آوری سازه ها در برابر زلزله در این نشست گفت: زلزله در شهر تهران متولی مشخصی ندارد. شورای اسلامی شهر تهران؛ شهرداری، سازمان نظام مهندسی، پژوهشگاه زلزله، سازمان بحران و … کدام یک از این سازمان‌ها متولی اصلی اجرا و عملیات اجرا در شهر تهران در رابطه با زلزله است؟ عملا در بحث عملیاتی شدن با اقدامی از سوی این سازمان ها مواجه نبودیم.

وی افزود: در چند سال اخیر همچنان شاهد ساخت و ساز غیر مقاوم در برابر زلزله ایم هر چند این ساختمان ها در بافت فرسوده هم ساخته نشدند.

صالحی خاطرنشان کرد: برنامه کوتاه مدتی در کارگروه مطرح کردیم و این بود که آیا می شود در یک برنامه کوتاه مدت برنامه جامع اقدام مقاوم سازی و بهسازی رسید که در آن از شرایط ارزیابی از تجمیع ارزیابی ضوابط بین المللی، به این برنامه به شکل مطلوب رسید که نیازمند بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ ساله است اما در کوتاه مدت فقط می توانیم برنامه ریزی کنیم و اجرا و عملیات اجرای آن ممکن نیست.