روسیه ربات آنتی پهپاد ساخت
روسیه ربات آنتی پهپاد ساخت
روسیه یک ربات ضد پهپاد به کار گرفته که با الهام از یک کاراکتر ربات کارتونی«وال-ای» نامگذاری شده است.

به گزارش تیکنا و به نقل از تلگراف، این وسیله نقلیه بی سرنشین طوری طراحی شده تا یک گنبد نامرئی بسازد و حملات هوایی پهپادها را مختل و از نیروهای زمینی محافظت کند. طبق گزارش تلویزیون رسمی روسیه، ابزار مذکور از مسدودکننده های جنگ افزار الکترونیکی بهره می گیرد تا پهپادهای کامیکازه که نقش مهمی در جنگ با اوکراین دارند را دور کند.

ربات زمینی مذکور مجهز به یک سیستم جنگ افزار الکترونیکی به نام fumigator است که می تواند سیگنال های بین پهپاد و اپراتور آن را مختل کند و بیشتر اوقات هواپیماهای بی سرنشین را از کار می اندازد.

شرکت Rebovetکه این ربات را ساخته می تواند گنبدی با شعاع بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر بسازد که پهپادهای دشمن در این منطقه شکست می خورند.

استفاده روسیه از جنگ افزارهای الکترونیکی مانند دستگاه های تولید پارازیت می تواند سیگنال هایی که پهپاداوکراینی برای عملیات به آنها متکی هستند را مختل کند.