رشد ۴۰ درصدی مراکز هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه‌ها در یک سال گذشته
رشد ۴۰ درصدی مراکز هدایت شغلی و کاریابی در دانشگاه‌ها در یک سال گذشته
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشد ۴۰ درصدی تعداد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از رشد ۴۰ درصدی تعداد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها در یک سال گذشته خبر داد.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از وزارت علوم، پیمان صالحی اظهار داشت: در سال‌های اخیر فرصت‌های شغلی جدید و شرایط اقتصادی متغیر کشور ضرورت بهبود و توسعه مهارت‌های شغلی و تخصصی دانش‌آموختگان را نمایان کرده است.

وی افزود: بهبود کیفیت نیروی کار دانش‌آموخته از وظایف مهم در دانشگاه‌ها و مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی کشور بوده و می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد. چالش‌های موجود در راستای مهارت‌افزایی و اشتغال دانش آموختگان را می‌توان ناشی از عدم آمار و اطلاعات بازار کار، ناهمخوانی برنامه‌ها و متون درسی با نیازهای واقعی بازار کار، عدم وجود مهارت‌های عمومی و شغل، کمبود فرصت‌های تجربه علمی و عدم مشارکت جدی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در توسعه و برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی دانست.

معاون پژوهشی وزارت علوم یادآور شد: در راستای توسعه دوره‌های مهارت‌افزایی و تدوین و اجرای برنامه‌های مناسب با افزایش اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی، شورای مهارت‌افزایی و صلاحیت حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور متولیان اصلی این موضوع در آموزش عالی، تشکیل شد.

صالحی تصریح کرد: ساماندهی و برگزاری دوره‌های مهارت‌افزایی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی، ایجاد و حمایت از مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، پایش اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، مشارکت و همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های کار تخصصی، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در راستای توسعه و تقویت دوره‌های مهارت‌افزایی، بررسی روش‌ها و راهکارهای اثر بخشی دوره-‌های کارآموزی از مهم‌ترین اقدامات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سال‌های اخیر بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا تعداد مراکز هدایت شغلی فعال کشور در یک سال گذشته رشد حدود ۴۰ درصدی داشته که از تعداد ۵۰ مرکز به ۷۰ مرکز رسیده است.

کتاب گزارش عملکرد مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی از طریق این پیوند در دسترس است.