رتبه نخست جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد دانشمندان ۲ درصد در میان کشورهای اسلامی
رتبه نخست جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تعداد دانشمندان ۲ درصد در میان کشورهای اسلامی
کشور جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست را به لحاظ تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در میان کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است و کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، سید احمد فاضل زاده، رئیس مؤسسه ISC گفت: موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، که وظیفه رصد و پایش علم و فناوری ایران و دیگر کشورهای اسلامی را بر پایه تحلیل­های علم­سنجی به عهده دارد، هر ساله آخرین یافته­های علم­سنجی برگرفته از منابع و مراجع معتبر مختلف را تحلیل و گزارش می­کند، تا از این رهگذر ضمن آگاهی­بخشی درباره عملکرد علمی کشور و آخرین تحولات آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران و متولیان علم و فناوری کشور برای برنامه­ریزی و سیاستگذاری در راستای تشویق و تقویت نقاط قوت و چاره­اندیشی برای رفع کاستی­ها و چالشها فراهم نماید.

فاضل زاده گفت: یکی از این گزارش ها، بر پایه آخرین یافته­های پروژه مشترک الزویر (پایگاه داده اسکوپوس) و گروهی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد که به «فهرست دانشگاه استنفورد» معروف شده است انجام می شود.

وی ادامه داد: تازه‌­ترین بروزرسانی این پایگاه[۱] در مهر ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است. این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای بروندادهای پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۲ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته­اند معرفی کرده است.

رئیس ISC در ادامه گفت: شایان یادآوری است این پایگاه در هر نسخه، دو فهرست از پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان را منتشر می­نماید. تفاوت این دو فهرست در بازه زمانی استنادهای تحلیل شده است، در یکی از فهرست­های اعلام شده، بازه زمانی استنادهای دریافتی یک ساله است و در فهرست دیگر، بازه زمانی استنادهای دریافتی از سال ۱۹۹۶ به بعد در نظر گرفته می­شود.

فاضل زاده افزود: در فهرست منتشر شده بر اساس عملکرد استنادی یکساله در سال ۲۰۲۳، تعداد ۲۱۴۰ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در میان تعداد کل ۲۱۰۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند. کشور جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست را به لحاظ تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در میان کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است و کشورهای ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. نمودار ۱ تعداد پژوهشگران دو درصد بیست کشورهای اسلامی پیشرو را نشان می دهد.

رتبه
نمودار ۱: فراوانی پژوهشگران پراستناد دو درصد کشورهای اسلامی بر اساس عملکرد استنادی یکساله

رئیس مؤسسه ISC گفت: تعداد ۸۶۹ پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست منتشر شده بر اساس عملکرد استنادی در دوران خدمت علمی، در میان تعداد کل ۲۰۴۶۴۳ پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند.

وی ادامه داد: بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای اسلامی رتبه دوم از نظر تعداد پژوهشگران بعد از ترکیه را داراست و عربستان سعودی در رتبه سوم قرار دارد. نمودار ۲، تعداد پژوهشگران دو درصد (بازه استنادی دوره خدمت) کشورهای اسلامی پیشرو را نشان می دهد.

رتبه