راه‌اندازی «مرکز ملی آفرینش فناوری‌های کوانتومی» در آینده نزدیک
راه‌اندازی «مرکز ملی آفرینش فناوری‌های کوانتومی» در آینده نزدیک
معاون علمی رئیس جمهور گفت: مرکز ملی آفرینش فناوری‌های کوآنتومی امسال در پارک فناوری پردیس ایجاد خواهد شد که این مرکز در شروع، ظرفیت امکان جذب بیش از ۱۰۰ فناور برتر را خواهد داشت.

به گزارش تیکنا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، اعضای شورا ضمن ارائه گزارش از فعالیت‌های‌ مجموعه های مربوطه در حوزه کوانتوم با توانمندی‌ها و زیرساخت‌های یکدیگر آشنا شدند.

روح الله دهقانی طی سخنانی در این جلسه به ایجاد «مرکز ملی آفرینش فناوری‌های کوآنتومی در کشور» اشاره و عنوان کرد: مرکز ملی آفرینش فناوری‌های کوآنتومی امسال در پارک فناوری پردیس ایجاد خواهد شد که این مرکز در شروع، ظرفیت امکان جذب بیش از ۱۰۰ فناور برتر را با شرایط مناسب کاری و استخدامی خواهد داشت.

به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، مام (مرکز آفرینش ملی) فناوری کوانتوم یکی از موضوعاتی است که در قانون هفتم توسعه تصویب شده است.

دهقانی ادامه داد: در قانون هفتم توسعه آمده است که دولت تا پایان این برنامه موظف است، شش مرکز آفرینش ملی فناوری در شش حوزه ایجاد کند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس‌جمهور هچنین خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی که قرار است در این مرکز انجام شود در دستور کار و مورد توافق اعضای شورا قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد که این مرکز در آینده نزدیک به یکی از مراکز تحقیقاتی برتر و به نام کشور و منطقه در حوزه کوانتوم تبدیل شود.