دومین نمایشگاه ملی آبادیران از ۲۲ خرداد آغاز می‌شود
دومین نمایشگاه ملی آبادیران از ۲۲ خرداد آغاز می‌شود
دومین نمایشگاه ملی آبادیران در بخش های مسکن و زیرساخت‌های توسعه روستا، کشاورزی، دامپروری و شیلات، سلامت، بهداشت و توانبخشی، اشتغال کوچک مقیاس و صنایع نرم و آموزشی از ۲۲ خرداد آغاز می‌شود.

به گزارش تیکنا و به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حمیدرضا شکری، دستیار مردمی سازی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور در خصوص نوآوری‌های نمایشگاه امسال در مقایسه با سال گذشته گفت: سال گذشته بخش شرکت های زیست بوم شامل شرکت های دانش بنیان، فناور و خلاق را برای بحث محرومیت زدایی عرضه کردیم اما معاون علمی رئیس جمهور، در کنار ارائه دستاوردهای بخش شرکتی زیست بوم، همواره بر گسترش حضور جامعه نخبگانی در این برنامه نیز تاکید ویژه داشته است.

وی افزود: از این رو، نخستین نوآوری ما برای نمایشگاه ملی آبادیران در ایستگاه دوم، فراهم کردن بستری است تا طی آن دانشگاه ها، بنیاد ملی نخبگان و بنیاد ملی علم ایران به این برنامه ورود کنند. همچنین ذیل این ایده، فراخوانی را با بنیاد ملی علم ایران در دست انتشار داریم که در آن ۴۵ موضوع مرتبط با محرومیت زدایی مثل رفع چالش آب آشامیدنی روستائیان، مهاجرت از روستا، آبزی‌پروری در جوامع ساحلی و …. را ارائه کرده ایم.

مدیر دبیرخانه برنامه ملی آبادیران، دومین نوآوری نمایشگاه ملی آبادیران را مساله تقاضامحوری، نیازمحوری و مساله محوری دانست و افزود: بر اساس این نوآوری مقرر شد تا قبل از شروع نمایشگاه سازمان ها اعلام کنند با چه نیازی به نمایشگاه می‌آیند.

به گفته او، سومین نوآوری آبادیران به بهانه شعار سال و تبیین گفتمان مردمی‌سازی اقتصاد دانش بنیان، ارائه بخشی تحت عنوان «روایت‌ پیشرفت و مشارکت‌های مردمی» است. هدف از این بخش، نخست، نمایش توانمندی‌های شرکت های دانش بنیانی است که توانسته‌اند از ظرفیت های مردمی استفاده کنند و در وهله بعد ارائه روایتی از اقدامات دانش بنیان ها در محرومیت زدایی و آبادانی و پیشرفت است.

شکری، همچنین به اولویت های امسال این نمایشگاه پرداخت و گفت: یکی از جدی‌ترین اولویت‌های امسال ما، بهره گیری از ظرفیت گروه های جهادی و مردمی است و طبق آماری که سازمان بسیج سازندگی به ما می دهد، تقریبا ۴۰ هزار گروه جهادی در کشور فعال است. این بخش از جامعه، یکی از مصادیق مشارکت مردمی است و در شناسایی ظرفیت ها و چالش های مناطق محروم می‌توانند راهگشا باشند.

وی ادامه داد: در دور دوم نمایشگاه می‌کوشیم تا گروه های جهادی و مردمی را که در منطقه مستقر هستند به سمت نمایشگاه هدایت کنیم و گروه های جهادی که دارای مساله هستند و شرکت های دانش بنیانی را که دارای توانمندی اند به هم متصل کنیم؛ بنابراین یکی از کارکردهای نمایشگاه آبادیران این است که طرف عرضه یعنی شرکت های دانش بنیان و طرف تقاضا یعنی گروه های جهادی و نهاد دارای نیاز فناورانه را به هم متصل ‌کنیم.