دهه دوم فعالیت دانش بنیان‌ها؛ دهه طلایی رفع نیاز صنایع بزرگ
دهه دوم فعالیت دانش بنیان‌ها؛ دهه طلایی رفع نیاز صنایع بزرگ
رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در دهه دوم فعالیت دانش بنیان ها باید در قالب برنامه هفتم به خوشه بندی و جهت دار کردن تولید شرکت های دانش بنیان به سمت رفع نیازهای صنایع بزرگ توجه ویژه ای شود.

به گزارش گروه اقتصاد دانش‌بنیان تیکنا، بابک‌نگاهداری در گفت و گویی درباره راهکارهای افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در سال‌های پیش رو گفت: مجلس یازدهم یک قانون خیلی خوبی را تحت عنوان قانون‌جهش تولید دانش بنیان به تصویب رساند که این در وهله نخست خیلی از موانعی که فراروی کسب وکارهای دانش بنیان وجود دارد را برمی دارد و تقاضامحوری را در حوزه دانش بنیان ترویج می‌دهد، حتی دستگاه‌های دولتی که ملزم به پرداختی به شرکت‌ها هستند، قانون این اجازه را به سازمان برنامه و بودجه می‌دهد که پرداخت را انجام دهد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نظام تقنینی با مجموعه قوانین و مقررات فضا را برای فعالیت‌های شرکت‌های دانش بنیان باز کند، گفت: از طرف دیگر باید شرکت‌های دانش بنیان را حول صنایع بزرگ کشور خوشه بندی کنیم. در دهه اول فعالیت، شرکت‌ها براساس توانایی خودشان به نوعی آتش به اختیار حرکت و به تولید دانش بنیان اقدام کردند.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در دهه دوم در قالب برنامه هفتم باید به خوشه بندی و جهت دار کردن تولید شرکت‌های دانش بنیان به سمت رفع نیازهای صنایع بزرگ توجه ویژه ای شود؛ این هدفگذاری در کنار آن پشتوانه قانونی که وجود دارد این ظرفیت را دارد که اقتصاد دانش بنیان را یک تکانی بدهد.

وی با بیان این مطلب که دنیا دارد به سمت اقتصاد دانش بنیان پیش می‌رود، افزود: ما در برنامه هفتم اتفاقاً دو پنجره فرصت اصلی برای اقتصاد کشور در نظر گرفتیم؛ یکی دیپلماسی اقتصاد فعال برای جانمایی ایران در نظام اقتصاد بین الملل و دوم توسعه اقتصاد دانش بنیان. در حال حاضر با زیرساخت خوبی در حوزه دانش بنیانی برخوردار هستیم و حدود ۱۰ هزار شرکت در حال فعالیت هستند و هدفمند کردن شرکت‌ها و حل نیازهای اساسی و رفع موانع از سوی آنها راهبردی است که به نظرم باید از سوی شرکت‌ها دنبال شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه اقتصاد دانش‌بنیان موضوع نظام حکمرانی است، گفت: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در نهایت منجر به کنترل مسائلی مثل مهاجرت نخبگان می‌شود و افزایش سهم اشتغال دانش‌بنیان در کشور را در پی دارد. در واقع برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر نیازمند دستیابی به فناوری‌های پیشرفته هستیم که این موضوع هم با حوزه دانش بنیانی گره خورده است.

مهر