دستور سرلشکر باقری برای بررسی علل سقوط بالگرد رئیس‌جمهور
دستور سرلشکر باقری برای بررسی علل سقوط بالگرد رئیس‌جمهور
رئیس ستادکل نیروهای مسلح، معاون هماهنگ‌کننده این ستاد را مامور بررسی علل سقوط بالگرد رئیس‌جمهور کرد.

به گزارش تیکنا، سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، هیئت عالی رتبه‌ای را با مسئولیت سردار علی عبدالهی، معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح مأمور بررسی ابعاد و علل سقوط بالگرد رئیس جمهور کرد.