درآمد حاصل از شبکه‌های اجتماعی از مالیات معاف نیست
درآمد حاصل از شبکه‌های اجتماعی از مالیات معاف نیست
وزارت اقتصاد در واکنش به انتشار مطالبی در انتقاد به مالیات‌ستانی از درآمدهای حاصل از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هر فرد دارای درآمد تا سقف مقرر در قانون از مالیات معاف و بقیه درآمد بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات که همه مشاغل را در برمی‌گیرد، باید مالیات پرداخت کند.

به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، وزارت اقتصاد در واکنش به انتشار مطالبی در انتقاد به مالیات‌ستانی از درآمدهای حاصل از شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هر فرد دارای درآمد تا سقف مقرر در قانون از مالیات معاف و بقیه درآمد بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات که همه مشاغل را در برمی‌گیرد، باید مالیات پرداخت کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۱۷ بهمن ماه روزنامه آفتاب یزد با عنوان « فیلتر می‌کنند و مالیات هم می‌خواهند!» و روزنامه آرمان ملی با عنوان «مالیات از ممنوعه‌ها» توضیح داد: هر گونه فعالیت اقتصادی در همه نظام‌های اقتصادی دنیا مشمول مالیات می‌شود و هر فرد حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی به هر نحوی از انحاء دارد، باید مالیات آن فعالیت را به تناسب درآمدش پرداخت کند.

سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر اساس، وظیفه تعریف شده خود اقدام به ساماندهی سیستم مالیات ستانی از جمله شناسایی مودیان فراری و نیز حرکت به سمت هوشمند کردن نظام مالیاتی کشور در راستای برقراری عدالت اجتماعی و مالیاتی کرد؛ از این جهت هر فرد دارای درآمد تا سقف مقرر در قانون از مالیات معاف و بقیه درآمد بر اساس ماده ۱۰۱ قانون مالیات که همه مشاغل را در برمی‌گیرد، باید مالیات پرداخت کند.

اینفلوئنسرها از جمله بخشی از فعالان اقتصادی بودند که در بستر فضای مجازی فعالیت اقتصادی داشتند اما مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۱ شناسایی می‌شود اما اگر کسانی معافیت شغلی اما در عین حال درآمد تبلیغاتی دارند، باید ضمن ارائه اظهارنامه باید مالیات پرداخت کنند و در صورت استنکاف فراری محسوب و در صورت کتمان درآمد هم مشمول جریمه کتمان می‌شوند.

در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اینفلوئنسرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده داشتند، شناسایی شدند که ۵۵۱ مورد بودند در نهایت برای ۱۲۳ اینفلوئنسر برگه تشخیص مالیات صادر شد.

مجموع تراکنش این اینفلوئنسر ۲.۳ هزار میلیارد تومان بود که برای سال ۱۳۹۹، ۶۴ برگه تشخیص به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان صادر شد که در نهایت ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات اخذ شد.

نمایندگان مجلس بندی را در قانون بودجه سال ۹۹ تصویب کردند که بر اساس آن، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور (مانند اینستاگرام و تلگرام) از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین طبق بند ذ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص مالیات فعالیت‌های اینستاگرامی آمده است که درآمدهای کاربران دارای ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده در رسانه‌های کاربرمحور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.