دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی بورسیه صنعتی می پذیرد
دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی بورسیه صنعتی می پذیرد
دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی بورسیه صنعتی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان و واحد اقتصادی از طریق آزمون سراسری ۱۴۰۲ می پذیرد.

به گزارش گروه زیست بوم نوآوری و فناوری تیکنا، دانشگاه علم و صنعت دانشجوی کارشناسی بورسیه صنعتی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان و واحد اقتصادی از طریق آزمون سراسری ۱۴۰۲ می پذیرد.

دانشگاه علم و صنعت با همکاری بنیاد نخبگان استان تهران در راستای تربیت دانشجویان نخبه مورد نیاز واحدهای اقتصادی از طریق آزمون سراسری ۱۴۰۲ دانشجوی بورسیه صنعتی در رشته‌های مختلف می‌پذیرد.

در این راستا بر مبنای اعلام نیاز صنایع مختلف از رشته‌های تحصیلی فعال در دانشگاه علم و صنعت ایران، پذیرش دانشجو مطابق آیین نامه شیوه‌نامه اجرای آزمایشی توسعه بکارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور (طرح بورسیه صنعتی) صورت می گیرد.

داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از ضوابط و شرایط پذیرش دانشجوی بورسیه واحد اقتصادی مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان به اینجا مراجعه کنند.