دانشگاه سمنان قطب مطالعاتی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی وزارت علوم شد
دانشگاه سمنان قطب مطالعاتی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی وزارت علوم شد
از سوی مدیرکل دفتر مشاوره سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سمنان به عنوان قطب مطالعاتی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی انتخاب شد.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، از سوی مدیرکل دفتر مشاوره سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز بهداشت و درمان دانشگاه سمنان به عنوان قطب مطالعاتی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی انتخاب شد.

زهرا جاوید، مدیر مرکز بهداشت و سلامت این دانشگاه گفت: انتخاب مرکز بهداشت دانشگاه سمنان به عنوان قطب مطالعاتی بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی به واسطه فعالیت گروه بهداشت مواد غذایی در دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان و حمایت‌های جبلی، معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه که خود نیز ازاعضای هیئت علمی این دانشکده است باعث این انتخاب شده است.

جاوید با بیان اینکه بیماری‌های جسمی و روانی می‌تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد افزود: به همین منظور برگزاری وبینارها، سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی با محوریت بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی پیش‌بینی شده است .

مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه سمنان از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و  از سال ۹۳ با استقرار در ساختمان جدید فعالیت‌های خود را گسترش داده است.

گفتنی است، ؛مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه سمنان به عنوان دبیرخانه مراکز بهداشت و سلامت دانشگاه‌های منطقه ۹ وزارت علوم  نیز فعالیت دارد  که شامل استان سمنان، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی است.