دانشمندان روشی برای درمان ناشنوایی مادرزادی کشف کردند
دانشمندان روشی برای درمان ناشنوایی مادرزادی کشف کردند
گروهی از دانشمندان چینی موفق شدند روشی برای درمان ناشنوایی مادرزادی با استفاده از مهندسی ژنتیک معرفی کنند.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، محققان چینی مدعی هستند برخی کودکان این کشور که ناشنوایی مادرزادی دارند با کمک یک ژن درمانی آزمایشی می توانند دوباره بشنوند.

برای این منظور در گوش داخلی کودکان ناشنوا یک ویروس بی آزار حامل کد ژنتیک ایمپلنت می شود. محققان دانشگاه فودان چین مدعی هستند این درمان سبب شد ۴نفر از ۵ کودک شرکت کننده در آزمایش قدرت شنوایی بیابند. کودکان شرکت کننده در این پژوهش ناشنوا متولد شده بودند.

آنها دو کپی از ژن معیوبی را به ارث بردند که به بدن انسان کمک می کند پروتئینی بسازد که به سلول های موی گوش داخلی امکان می دهد اصوات را به مغز منتقل کنند.

در ویدئوی مربوط به این گزارش علمی یک شرکت کننده ۶ ساله در آزمایش نشان داده می شود که پس از برداشتن ایمپلنت حلزونی گوش با مادرش حرف می زند.

ناشنوایی با نوعی پروتئین خاص به نام Otoferlin(Otof) مرتبط است که بسیار نادر به حساب می آید.

انتهای پیام/