دادستانی تهران به ماجرای چمن ورزشگاه آزادی ورود کرد
دادستانی تهران به ماجرای چمن ورزشگاه آزادی ورود کرد
معاون دادستانی تهران امروز در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرد تا در خصوص چمن این استادیوم تحقیقاتی را انجام دهد.

به گزارش گروه ورزشی تیکنا، بعد از انتقادات گسترده از وضعیت نامناسب چمن ورزشگاه آزادی در دیدار پرسپولیس و النصر، شایعاتی در رابطه با آبیاری چمن با استفاده از آب آلوده دریاچه آزادی شنیده شد.

حالا ولی‌الله مهبودی، معاون دادستانی تهران امروز در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کرد تا درخصوص این ماجرا تحقیق و بررسی انجام دهد. بر همین اساس از چمن ورزشگاه، خاک و آب دریاچه نمونه‌برداری شد تا در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، برخورد قانونی انجام شود.

مهیار عسگریان، سرپرست شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نیز در ورزشگاه حضور داشت و توضیحاتی در رابطه با بازسازی ورزشگاه و همچنین شرایط چمن به معاون دادستانی تهران ارائه کرد.