خودرو از چین وارد می‌کنیم بعد به آن باتری اضافه می‌کنیم، اینکه تولید ملی نیست + فیلم
خودرو از چین وارد می‌کنیم بعد به آن باتری اضافه می‌کنیم، اینکه تولید ملی نیست + فیلم
هادیانفر گفت: از تولیدی که ملی نیست چطور توقع حمایت دارند؟! همه چیز ما شده تولید غیراستاندارد. کدام خودروساز در کشور خودرویی تولید کرده که ۱۰۰ درصد یا بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد آن تولید داخل باشد؟ خودرو از چین وارد می‌کنیم بعد به آن لاستیک یا باتری اضافه می‌کنیم، اینکه تولید ملی نیست.
به گزارش گروه جامعه تیکنا، کمال هادیانفر روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: از تولیدی که ملی نیست چطور توقع حمایت دارند؟! همه چیز ما شده تولید غیراستاندارد. کدام خودروساز در کشور خودرویی تولید کرده که ۱۰۰ درصد یا بالای ۸۰ یا ۹۰ درصد آن تولید داخل باشد؟ خودرو از چین وارد می‌کنیم بعد به آن لاستیک یا باتری اضافه می‌کنیم، اینکه تولید ملی نیست.