خودروهای هیبریدی تولیدی و مونتاژی در حیاط دولت + فیلم
خودروهای هیبریدی تولیدی و مونتاژی در حیاط دولت + فیلم
امروز در حاشیه حیاط دولت، چند خودروی هیبریدی در نهاد ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشته شدند. وزیر صمت با اشاره به این خودروها گفته «بحث استفاده از این خودروها به عنوان تاکسی در تهران در هیئت دولت مطرح شد».

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، امروز در حاشیه حیاط دولت، چند خودروی هیبریدی در نهاد ریاست‌جمهوری به نمایش گذاشته شدند. وزیر صمت با اشاره به این خودروها گفته «بحث استفاده از این خودروها به عنوان تاکسی در تهران در هیئت دولت مطرح شد».