خانه صنعت و دانشگاه در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود
خانه صنعت و دانشگاه در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود
مقیمی گفت: خانه صنعت و دانشگاه در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، سید محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران در سی و دومین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران که صبح امروز در محل تالار علامه امینی این دانشگاه برگزار شد، با تبریک به اساتید جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، گفت: خانه صنعت و دانشگاه در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود.

وی در ادامه به طرح ده نکته از برداشت‌های نادرست که در مسیر دانشگاه کارآفرین انحراف ایجاد می‌کند، پرداخت.

مقیمی افزود: اولین نکته  نباید زمانی که درباره دانشگاه کارآفرین صحبت مس کنیم نقش آموزش و پژوهش کمرنگ شود. انحراف در این مسیر است. ماموریت این دانشگاه علم ماهر و در خدمت جامعه است که بایستی مبنا و نطریه های علنی متناسب با شرایط جامعه ایجاد نشود تلاش های بعدی بی نتیجه خواهد بود. سوق دادن به سمت دانش بنیانی به معمای به فراموش سپاری آموزش و پژوهش نیست و تجمیع همه این‌ها با هم ما را به علم نافع می رساند. صحبت از نوآوری و اختراع و …. باید نظریه های علمی را با قدرت ادامه دهیم نباید بخشی از این زنجیره را گسست دهیم.

وی ادامه داد: دومین تصور نادرست در این خصوص بازاری شدن آموزش عالی در دانشگاه است. نوع نگاه ما به فعالیت های تحقیقاتی اشتباه است‌. شاخص های متناسب با علم نافع و شاگرد پروری را ترویج دهیم. شاگرد پروری به معنای راوی پرور نیست و افرادی عالم و متخصص با نیازهای جامعه تربیت کنیم. ایفای نقش شاگرد پروری در اسن رابطه محوری است.

مقیمی گفت: نکته سوم این است که نباید دانشگاه را تبدیل به پیمانکار کنیم نباید شرح خدمات در دانشگاه منعکس شود. در دانشگاه کارآفرین چندمین گام جلوتر به عنوان نهادی استراتژیک با نهادهای دیگر تعامل می کند و شراکت استراتژیک دارد و دستاوردها مستقیم و غیر مستقیم به دانشگاه برمی گردد. برای نمونه در دلنشگاه تهران با های وب و گلرنگ شراکت استراتژیک ۵۰ ساله داریم و نقش دانشگاه ها و در علم نافع را دنبال می کنیم.

وی افزود: نکته چهارم و اشتباه در این رویکرد غلبه صنعت بر دانشگاه است. گاهی نیازها و تقاضا ها را اشتباه می گیریم و استادان و علمای درباری می بینیم و تحقیقات کارفرما پسندانه می بینیم این انحراف در دانشگاه کارآفرین بسیار دیده می شود.

مقیمی خاطرنشان کرد: نکته پنجم به حاشیه راندن صاحبان فکر و اندیشه است و کار علمی تبدیل به یک کاسبی علمی شده است.

وی افزود: نکته بعدی بحث جایگزینی مرجعیت علمی است کارفرمایان تحقیقات علمی باید به سمت دانشگاه بیایند و نه بالعکس. نباید به سمت لابی گری علمی سوق داده شود.

به گفته مقیمی نکته هفتم انحراف در اخلاق پژوهشی در استثمار دانشجویان در انجام تحقیقات پژوهشی است که باید در راس امور باشد. رو آوردن به انجام تحقیقات بیشتر و رئال حجم قرار داد بیشتر باشد ما گرنت های بیشتر دریافت می کنیم و آمارها نشان‌دهنده برتری اساتید نسبت به هم نباید باشد.

وی افزود: نکته نهم جایگزینی مهارت گرایی به جای مهارت و تخصص علمی انحراف دیگری در مسیر این دانشگاه است.

مقیمی ادامه داد: نکته دهم هم گرایی ظاهری دانشگاه و صنعت و وگرایی استاد از محیط دانشگاه را شاهدیم. اساتید به بهانه کسب و کار دانش بنیان شاهد واگرایی نسبت به دانشگاه هستیم و دانشگاه صدمه می بیند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خانه دانشگاه و صنعت را در دانشگاه تهران راه اندازی می کنیم و تعامل دانشگاه و صنعت را طی آن خواهیم داشت. محلی است که به جای رفتن دانشگاه به سمت صنعت بر عکس خواهد بود و هم گرایی بین دولت، صنعت دانشگاه و نهادهای مدنی را خواهیم داشت.