حمایت جدی صندوق توسعه ملی از سرمایه گذاری در فناوری مالی
حمایت جدی صندوق توسعه ملی از سرمایه گذاری در فناوری مالی
عضو صندوق توسعه ملی گفت: اعتبارات خوبی برای ارائه تسهیلات و وام به شرکت های دانش بنیان در نظام بانکی وجود دارد البته صندوق توسعه ملی هم می تواند در این زمینه حمایت های جدی کند که این کار را کردیم.

به گزارش خبرنگار گروه فناوری تیکنا، غلامحسین تقی نتاج ملکشاه عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در نشست پل سرمایه گذاری پل سوم: فراگیری و فناوری مالی اظهار داشت: ۱۶۰ میلیارد دلار مجموعه داشته های صندوق توسعه ملی است که دو سوم آن قرض و بدهی دولت های قبلی است.

وی افزود: هم اکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار که رقم قابل توجهی است در اختیار صندوق توسعه ملی است که البته این سرمایه بین النسلی است و باید درباره تمام آن پاسخگو باشیم.

عضو صندوق توسعه ملی تصریح کرد: اعتبارات خوبی برای ارائه تسهیلات و وام به شرکت های دانش بنیان در نظام بانکی وجود دارد البته صندوق توسعه ملی هم می تواند در این زمینه حمایت های جدی کند و این خبر خوش را بدهم که در این زمینه ورود کرده ایم.‌