حمایت از پایان نامه های ویرایش ژنوم و مهندسی ژنتیک تا ۱۵۰ میلیون تومان
حمایت از پایان نامه های ویرایش ژنوم و مهندسی ژنتیک تا ۱۵۰ میلیون تومان
ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد در حوزه ویرایش ژنوم و مهندسی ژنتیک با هدف تشویق طرح های کاربردی و سوق دادن طرح ها به سمت خروجی های ملموس و فناورانه حمایت می کند.

به گزارش زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد در حوزه ویرایش ژنوم و مهندسی ژنتیک با هدف تشویق طرح های کاربردی و سوق دادن طرح ها به سمت خروجی های ملموس و فناورانه حمایت می کند.

اولویت های پذیرش در فراخوان حمایت با محوریت ویرایش ژنوم و مهندسی ژنتیک تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان به این صورت است که طرح باید توسعه ای، زیست فناورانه و ترجیحا کاربردی باشد،دارای نتایج مقدماتی، مجری و تیم تحقیقاتی طرح، دارای مطوبیت و تخصص لازم برای انجام طرح، دارای خروجی ملموس و شفاف ( مقاله با کیفیت،پروتو تایپ، محصول، خدمات و پروتکل و یا دانش فنی مهم)،تناسب مبلغ درخواستی و همچنین زمانبندی درست انجام طرح، رعایت شده باشد، همچنین الزامی است که هنگام ثبت درخواست امکان، وضعیت اخذ یا درخواست حمایت از سایر نهاد ها یا سایر ستاد های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جهموری،به صورت شفاف اعلام شود.

همچنین از جمله شرایط لازم برای شرکت در این فراخوان این است که پروپوزال، مصوبه دانشگاه را داشته باشد و همچنین برای پایان نامه کارشناسی ارشد بیش از ۱۲ ماه و دکتری بیش از ۱۸ ماه از تاریخ تصویب نگذشته باشد.

گفتنی است که ظرفیت شرکت در این فراخوان محدود است و تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری فرصت دارد.

پایان نامه