حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه «فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی»
حمایت از طرح‌های فناورانه حوزه «فرآورده‌های طبیعی و داروهای گیاهی»
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم تشکیل کمیته فرآورده‌های طبیعی، مکمل و داروهای گیاهی در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور به منظور حمایت از طرح‌های فناورانه تاکید کرد.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، یونس پناهی در دومین رویداد ایده بازار ملی سلامت با محوریت گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و مکمل ها، گفت: کشور ما در رتبه بندی تولید علم جهان در سال ۲۰۲۲ در زمینه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و مکمل ها، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از طرفی با توجه به اینکه در زمینه زیست بوم کشور در حوزه پرورش گیاهان دارویی جزو کشورهای برتر هستیم ، لذا در حوزه فناوری هم باید شتاب بیشتری داشته باشیم.

رییس موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) افزود: در این زمینه ضروری است کمیته ای با عنوان فرآورده های طبیعی، مکمل و داروهای گیاهی متشکل از متخصصین این حوزه، اساتید دانشگاه و فناوران برتر در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد) تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در فراخوان های بعدی موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی کشور (نیماد)، طرح های مربوط به این حوزه در کمیته به طور تخصصی بررسی می شود و بعد از مصوب شدن طرح ها از آنها حمایت های لازم شکل می گیرد.