حفاظت از خانه با پینت بال و گاز اشک آور!
حفاظت از خانه با پینت بال و گاز اشک آور!
استارت آپی اسلوانیایی نخستین دوربین امنیتی هوشمند دنیا را ابداع کرده که نه تنها مزاحمان را رصد می کند، بلکه با دقت بالا با گلوله رنگ به افراد مزاحم شلیک و حتی گاز اشک آور منتشر می کند.

به گزارش تیکنا و به نقل از نیواطلس، امروزه سیستم های امنیتی خانگی که به راحتی نصب می شوند، بسیار معمول شده اند. این سیستم ها هوشمند و ساده هستند و هرکسی می تواند آنها را نصب کند تا هنگامیکه در محل کار یا تعطیلات است، از خانه خود مراقبت کند.

در همین راستا سیستم امنیتیMeet PaintCam Eve ابداع شده که یک دوربین امنیت خانگی و آماده شلیک است.

Meet PaintCam Eve از سیستم هدف گیری اتوماتیک، شناسایی چهره و تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی افراد ناشناس در ملک فرد در روز یا شب استفاده می کند. این سیستم حتی به افراد ناشناس هشدار می دهد و اگر آنها توجهی نکنند و در بازه زمانی مشخص واکنش نشان ندهند، این سیستم شلیک گلوله پینت بال را آغاز می کند تا بعدا پلیس بتواند مزاحم را شناسایی کند.

در مرحله بعد اگر مالک خانه به شلیک گلوله رنگ به مزاحم راضی نباشد، سیستم گاز اشک آور منتشر می کند. خالقانMeet PaintCam Eve آن را محافظ هوشیاری معرفی کرده اند که نمی خوابد، پلک نمی زند و حتی یک لحظه را از دست نمی دهد تا به طور فعال از ایمنی کاربران دفاع کند.