حضور ۶۵ محقق دانشگاه علم و صنعت در لیست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر دنیا
حضور ۶۵ محقق دانشگاه علم و صنعت در لیست پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر دنیا
۶۵ نفر از اعضای هیأت‌علمی و محققان دانشگاه علم و صنعت ایران در شمار پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، ۶۵ نفر از اعضای هیأت‌علمی و محققان دانشگاه علم و صنعت ایران در شمار پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند.

بر اساس نسخه پنجم پژوهش منتشر شده توسط انتشارات الزویر که هر ساله روی داده‌های اسکوپوس انجام می‌شود و در تاریخ ۴ اکتبر۲۰۲۳ چاپ شده است، ۲۱۰هزار ۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی پراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲ درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شده اند.

گفتنی ا‌ست، الزویر پایگاه داده‌ای ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در زمینه‌ی استنادها، h-index، استناد به مقالات و یک شاخص ترکیبی (Composite Indicator) را ارائه می‌دهد. این پژوهش پژوهشگران را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶رشته طبقه‌بندی کرده است.
شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی نیز، انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است.

فهرست اعضای هیأت‌علمی و محققان دانشگاه علم و صنعت ایران که در شمار پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند، به شرح جدول زیر است.

(ارزیابی بر اساس ارزیابی یک ساله ۲۰۲۲ در جدول (۱) و همچنین داده‌های ۱۹۶۰-۲۰۲۲ در جدول (۲) ارایه شده است).

لینک جدول (۱) رتبه‌بندی ۶۵ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۲

لینک جدول (۲) رتبه‌بندی ۳۰ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی بر اساس داده‌های سال‌های۱۹۶۰-۲۰۲۲

داده­ های پژوهش در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/۶