حضور ۸۰ دانشگاه ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه دی‌هشت
حضور ۸۰ دانشگاه ایران در رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه دی‌هشت
فاضل زاده گفت: نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه دی‌هشت ۲۰۲۰ نشان می‌دهد کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و اندونزی بیشترین تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی را دارند.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه دی‌هشت ۲۰۲۰ نشان می‌دهد کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و اندونزی بیشترین تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی را دارند.

سید احمد فاضل زاده بیان کرد: به منظور رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه دی‌هشت، اطلاعات پژوهشی ۱۶۲۲ سازمان از کشورهای عضو گروه در پایگاه اطلاعاتی این‌سایت/ InCites در فاصله سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۸ بررسی شده است. از بین این سازمان‌ها، دانشگاه هایی که بیش از ۱۵۰ مدرک را در این بازه زمانی منتشر کرده بودند جامعه هدف رتبه بندی را تشکیل دادند. تعداد دانشگاه‌هایی که این شرایط را داشتند ۴۹۶ دانشگاه بود که در رتبه بندی سال ۲۰۲۲ حضور یافتند.

وی افزود: تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه‌بندی دانشگاه های کشورهای گروه دی‌هشت، نشان می‌دهد کشورهای ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و اندونزی بیشترین تعداد دانشگاههای حاضر در رتبه بندی را داشته اند.

دانشگاه

فاضل زاده گفت: براساس تفاهم نامه ای که میان سازمان دی هشت و مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، از سال ۲۰۱۸ منعقد شد، رتبه بندی دانشگاه های عضو این سازمان به مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام واگذار شد و در بهمن ماه ۱۴۰۱ در دیدار ریاست موسسه و دبیرکل سازمان دی هشت در تفاهم نامه ای جدید بر استمرار رتبه بندی دانشگاه های این گروه تاکید شد. بر این اساس هر ساله دانشگاه های این کشورها توسط موسسه رتبه‌بندی می‌شود که آمار آن در نمودار زیر قابل مشاهده است.

دانشگاه

وی ادامه داد: در رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه دی‌هشت دانشگاه های قاهره، مالایا و کامست به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند. دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه نخست را در بین دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران از آن خود کرده است.

رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام گفت: بر اساس معیارهای اصلی رتبه بندی در رتبه بندی دی هشت ۲۰۲۲، عملکرد ۲۰ دانشگاه برتر ایران ارزیابی شده است که دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی خاطرنشان کرد: در رتبه بندی دانشگاه های کشورهای گروه دی هشت ۲۰۲۲، ۸۰ دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران حضور دارند که دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس با رتبه های ۴، ۵ و ۱۳ به ترتیب رتبه های اول تا سوم جمهوری اسلامی ایران را از آن خود کرده اند.

فاضل زاده در پایان گفت: مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام به منظور رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشورهای گروه دی هشت در معیارهای خود، مهم‌ترین مأموریت دانشگاه‌ها که عبارتند از پژوهش، نوآوری، آموزش و فعالیت‌های بین‌المللی را در نظر می‌گیرد.