حذف ۱۸۲۱ مورد ناهنجاری بصری در منطقه ۱۳ از ابتدای سال۱۴۰۲
حذف ۱۸۲۱ مورد ناهنجاری بصری در منطقه ۱۳ از ابتدای سال۱۴۰۲
شهردارمنطقه 13 از اجرای طرح جمع آوری تابلو، بنر و موانع فیزیکی غیر مجاز با هدف ایمن سازی رفت و آمد شهروندان و حفظ زیبایی بصری به صورت مستمر تا پایان سال در نواحی چهارگانه خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون ، بیش از هزار و 821 مورد ناهنجاری بصری و‌ محیطی حذف شده است.

به گزارش گروه جامعه تیکنا، محمد هادی علی احمدی شهردارمنطقه، نصب بدون ضابطه و بدون مجوز تابلوهای تبلیغاتی از عوامل بروز آشفتگی در نما و منظر شهری دانست و افزود: در راستای ارتقای زیبایی بصری و همچنین حذف ناهنجاری‌های محیطی و ایمن شدن معابر و پیاده روها برای تردد عابران پیاده، به کمک همکاران زیباسازی و نواحی چهارگانه ، تابلوها و بنرهای غیرمجاز از معابر سطح منطقه جمع‌آوری می شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح در محدوده ناحیه ۱ اظهار داشت: این عملیات با عنوان “اجرای طرح جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز” از محدوده نواحی چهارگانه انجام می‌شود که به صورت مرحله‌ای و با در نظر گرفتن اولویت‌های مشخص ادامه دارد.
شهردارمنطقه ۱۳ ادامه داد: با توجه به تذکرات و اخطارهای کتبی، متأسفانه برخی افراد قوانین را رعایت نکرده و اقدام به نصب تابلو و بنرهای غیرمجاز و غیر ایمن در سطح معابر کرده و این باعث شده است که از ابتدای سال تا کنون ۹۳۰ مورد بنر،۷۵۰ تابلو و ۱۴۱ مورد موانع فیزیکی غیرمجاز، توسط نیروهای اجرایی منطقه جمع‌آوری و پاک‌سازی‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه، نصب تابلوها و بنرهای تبلیغاتی غیرمجاز برای عابران پیاده و افرادی که قصد گذر از معابر را دارند می‌تواند خطرآفرین باشد و همچنین به دلیل حفظ زیبایی‌های بصری، کلیه تابلوها و بنرها و تبلیغات غیرمجاز در سطح منطقه در پیاده‌روها، تیرهای برق، درختان و …تا پایان سال جمع‌آوری و این طرح به صورت مستمر ادامه دارد.
طرح مذکور به دنبال اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در حال اجرا است که شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی، اِشغال پیاده روها، رفع موانع موجود و آزادسازی معابر عمومی جلوگیری کند.