جمع شدن دانش‌بنیان‌های فعال حوزه هوشمندسازی شبکه آب شهری دور یکدیگر
جمع شدن دانش‌بنیان‌های فعال حوزه هوشمندسازی شبکه آب شهری دور یکدیگر
انجمن شرکت‌های دانش بنیان با هدف هماهنگی و همکاری در حوزه هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری در راستای سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تشکیل شد.

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، در راستای سیاست‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با هماهنگی ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی، انجمنی از  شرکت‌های دانش بنیان با هدف هماهنگی و همکاری در حوزه هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهری تشکیل شد.

تفاهم‌نامه تشکیل این کنسرسیوم با عضویت شرکت‌های دانش‌بنیان و با حضور مدیران عامل چند شرکت در مشهد محل استقرار این شرکتها امضا شده است.
از ضرورت‌های شکل‌گیری چنین کنسرسیومی، صیانت از منابع ملی، کاهش آب بدون درآمد، کاهش شدت مصرف انرژی، افزایش تاب‌آوری تأسیسات، رضایتمندی مردم و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است.

این اقدام که در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اسناد بالادستی کشور و همچنین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور در خصوص هوشمندسازی شبکه آبرسانی انجام شده است.

همچنین ضمن ایجاد اشتغال پایدار مستقیم و غیرمستقیم برای حداقل هزار نفر و رونق اقتصادی کشور، زمینه کسب سهم قابل توجهی از بازار داخلی و خارجی بهینه سازی و هوشمندسازی شبکه‌های آب و ایجاد زمینه صادرات پایدار را فراهم می‌کند.