ثبت ۱۸۷ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات الکترونیکی
ثبت ۱۸۷ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات الکترونیکی
معاون سازمان اداری استخدامی از ثبت ۱۸۷ دستگاه اجرایی در پنجره ملی خدمات الکترونیکی خبر داد.

به گزارش تیکنا، محمد پهلوانی در نشست خبری حاشیه نمایشگاه با توضیح اقدامات این سازمان طی سه سال گذشته گفت: از اقدامات مهم سازمان اتصال دستگاه های اجرایی به پنجره ملی خدمات الکترونیکی بود که اکنون ۱۸۷ دستگاه اجرایی ثبت خدمت کردند که شهروندان به راحتی میتوانند از حق و حقوق خود با خبر شوند.

وی افزود: ۸۵ درصد خدمات باید به صورت الکترونیکی و اتصال به پنجره ملی خدمات انجام شود و دستگاه ها باید ۲۰ درصد خدمات خود را هوشمند انجام دهند که هر سال ۲۰ درصد به آن اضافه می شود.

به گفته معاون حکمرانی هوشمند سازمان اداری استخدامی بیش از ۴۸ میلیون نفر از خدمات پنجره ملی خدمات الکترونیکی استفاده می‌کنند و ۲۴۲ دانشگاه ۲۳ شهرداری به آن متصل هستند.

پهلوانی با اشاره به آمار تراکنش های انجام شده گفت: تا سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیارد تراکنش انجام شده بود که در دولت شهید رییسی به ۱۳ میلیارد تراکنش رسیده است.

وی افزود: بهبود خدمات الکترونیکی و اصلاح آن از اولویت های ماست و در این راستا ۱۰ دستگاه و ۵۶ خدمت شناسایی و اصلاح فرایند شده‌اند.

معاون سازمان اداری استخدامی در ادامه از راه اندازی سامانه شناسایی دو بعدی خبر داد و گفت: این سامانه در کنار هر کارمند نصب شده و کاربران می‌توانند نظرات خود را از این طریق اعلام کنند که خوشبختانه تاکنون میزان نارضایتی مردم ۱۰ درصد بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه بیش از ۶ هزار رأی و نظر از سوی مردم در سامانه ثبت می شد.