ثبت نام در جشنواره‌های بین المللی و فناوری خوارزمی آغاز شد
ثبت نام در جشنواره‌های بین المللی و فناوری خوارزمی آغاز شد
پژوهشگران و فناوران تا پایان مردادماه ۱۴۰۳ فرصت دارند با مراجعه به سایت Khwarizmi.ir در سی و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی ثبت نام کنند.

به گزارش تیکنا و به نقل از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، این سازمان سی و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی را با توجه به برنامه جهانی توسعه پایدار و یافتن راه حلهای قابل اجرا در مقابل چالشهای اصلی برگزار می‌کند.

زمینه های علمی مورد پذیرش

زیست فناوری و علوم پایه پزشکی

محیط زیست

علوم پایه

فناوری های شیمیایی

صنایع پیشرفته و مدیریت هوشمند فناوری. مهندسی مخابرات هوش مصنوعی و فناوری کوانتوم

فناوری نانو

مهندسی مکانیک

مهندسی مکاترونیک

مهندسی هوافضا مهندسی عمران

مدیریت آب کشاورزی و منابع طبیعی. مواد، متالورژی و انرژیهای نو. هنر. مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات

معماری و شهرسازی

مهندسی برق و کامپیوتر

محورهای پژوهشی

طرح های بنیادی

طرحهای کاربردی

طرحهای نوآوری و فناوری

برای شرح مبسوط زمینه های علمی مورد پذیرش و گرایشهای مرتبط به راهنمای شرکت در سی و هشتمین جشنواره بین المللی خوارزمی و سومین جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی به نشانی https://ka.irost.org مراجعه نمایید.

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران از تمام اساتید دانش پژوهان دانشجویان فناوران شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری مراکز، رشد شرکتهای دانش بنیان صاحبان صنایع و … دعوت به شرکت و ارایه طرح مینماید.

متقاضیان می توانند تا پایان مهلت طرح های شاخص در بی اثر کردن تحریم‌ها ثبت نام با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.khwarizmi.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع جشنواره های خوارزمی – جشنواره بین المللی خوارزمی اقدام نمایند. مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال طرح به دبیرخانه از اردیبهشت ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۳ است.