توسعه پرورش ماهی سی‌باس در روستاهای چوئبده و اروندکنار
توسعه پرورش ماهی سی‌باس در روستاهای چوئبده و اروندکنار

به گزارش تیکنا، مدیرکل شیلات خوزستان با اعلام این مطلب که توسعه پرورش ماهی سی‌باس در روستاهای چوئبده و اروندکنار سرعت می‌گیرد، درباره نحوه حمایت شیلات در ارائه تسهیلات به طرح‌های پرورش ماهی سی باس روستایی اظهار کرد: با تصویب تسهیلات مورد نیاز ساخت مزارع، توسعه پرورش ماهی سی باس روستایی در چوئبده و اروندکنار […]

به گزارش تیکنا، مدیرکل شیلات خوزستان با اعلام این مطلب که توسعه پرورش ماهی سی‌باس در روستاهای چوئبده و اروندکنار سرعت می‌گیرد، درباره نحوه حمایت شیلات در ارائه تسهیلات به طرح‌های پرورش ماهی سی باس روستایی اظهار کرد: با تصویب تسهیلات مورد نیاز ساخت مزارع، توسعه پرورش ماهی سی باس روستایی در چوئبده و اروندکنار سرعت می‌گیرد و همچنین آموزش روستاییان نیز به صورت جدی تداوم پیدا می‌کند.

محمدی دوست از تکمیل و بهره‌برداری کارخانه خوراک آبزیان خوزستان در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: احداث کارخانه خوراک آبزیان یکی از نیاز‌های ضروری صنعت آبزیان در خوزستان است که در رشد تولیدات تاثیر بسزایی خواهد داشت.