توانمندی آزمایشگاهی برای سنجش و ارتقای فرآورده‌های نفت و گاز
توانمندی آزمایشگاهی برای سنجش و ارتقای فرآورده‌های نفت و گاز
قنبری با اشاره به فعالیت این مجموعه عنوان کرد: این شرکت با هدف ارائه خدمت در زمینه ارزیابی کارایی مواد مورد مصرف در صنعت نفت و گاز و مشتریان موجود در کشور همکاری می‌کند.

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، بهرام قنبری، مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان با اشاره به فعالیت این مجموعه عنوان کرد: این شرکت با هدف ارائه خدمت در زمینه ارزیابی کارایی مواد مورد مصرف در صنعت نفت و گاز و مشتریان موجود در کشور همکاری می‌کند.

وی در رابطه با اشتغالزایی این مجموعه و با توجه به دانش‌بنیان بودن و توسعه آن به عنوان هدف مجموعه گفت: تا کنون ۵ نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم  با این مجموعه دانش‌بنیان همکاری دارند.

مدیر عامل این شرکت با اشاره به قابلیت ارائه طیف گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی با تکیه به تجهیزات تخصصی این حوزه عنوان کرد: این مجموعه در حال حاضر دارای بخش بررسی خواص فیزیک و شیمیایی نظیر دانسیته، ویسکوزیته و … و همچنین دارای تجهیزات و امکانات کامل در حوزه خوردگی، تجهیزات تحت فشار در حضور گاز ترش در زمینه مشابهت‌سازی شرایط میادین و خط لوله در آزمایشگاه، تجهیزات کامل ارزیابی رسوب، لجن و شناسایی آن، تجهیزات بررسی سازگاری مواد و افزایه‌های نفتی و تجهیزات و راکتورهای شیشه‌ای برای بررسی اثر سایر ترکیبات خط است.

**آمادگی برای به‌کارگیری نخبگان

این فعال حوزه پژوهش ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای هیات مدیره شرکت جزو صاحب نظران خارج از کشور در زمینه تخصصی کار شرکت هستند همکاری با شرکت های خارجی در برنامه این شرکت است همچنین این همکاری با دانشگاهیان داخلی و ارتباط مستقیم با دانشجویان نخبه کشور نیز بر قرار شده و این شرکت برای بهره‌گیری از این نخبگان در داخل کشور آمادگی دارد.

قنبری، ارزیابی بازدارنده هیدرات مورد استفاده در خطوط لوله در منطقه پارس جنوبی را یکی از پروژه‌های خاص این مجموعه اعلام کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین با اشاره به ارتباط تنگاتنگ پژوهش و صنعت عنوان کرد: این همکاری که در طی ۲۰ سال برای آن مثال‌های متعددی وجود دارد، موضوعی بسیار سودآور است.