توافق نامه تامین مالی پروژه‌های نفتی جهاددانشگاهی امضا شد
توافق نامه تامین مالی پروژه‌های نفتی جهاددانشگاهی امضا شد
توافق نامه تامین مالی پروژه های نفتی بین جهاددانشگاهی شرکتهای نفتی در راستای تحقق شعار سال امضا شد.

به گزارش تیکنا و به نقل ازجهاد دانشگاهی، در راستای تحقق شعارسال توافق نامه تامین مالی پروژه های نفتی جهاددانشگاهی بین حسن مسلمی نائینی رییس، یعقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی و سید محمد حسینی مدیرعامل شرکت پترو گازدورسین و غلامرضا انصاری مدیرعامل شرکت پرگاسیران امضا شد.

مسعود ابراهیمی معاون رییس جهاددانشگاهی و رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان در رابطه با این توافق نامه که موضوع آن ایجاد کنسرسیوم در خصوص اجرای پروژه خدمات فراورش نفت خام میدان نفتی آزادگان جنوبی است، اظهار کرد: این قرارداد با مشارکت بخش خصوصی مبنی بر تامین مالی بخشی از پروژه های جهاددانشگاهی است.

وی با تاکید بر این که این توافق نامه در راستای تحقق شعار سال امضا می شود، گفت: توافق نامه دارای دو بخش اصلی است بخش اول آن شامل مشارکت بخش خصوصی در بازاریابی و تجاری سازی دانش فنی که در واحد علم و صنعت جهاددانشگاهی در خصوص سامانه های نمک زدایی تدوین شده، می شود.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به این که بخش دوم این قرارداد شامل تامین مالی یکی از پروژه های بزرگ این نهاد در حوزه نفت است، تصریح کرد: مجموع این دو سرمایه گذاری بالغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: موضوع نمک زدایی از نفت، موضوع دانش بنیانی است و طبعا این مشارکت با بخش خصوصی به اقتصاد دانش بنیان کمک می کند.

معاون رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: این قرارداد بین جهاددانشگاهی و بخش خصوصی به عنوان نماینده مردم است که شاهد مشارکت مردمی در این قرارداد خواهیم بود.

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین ستفا و پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت

به منظور تشریک مساعی در حمایت و گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان و همچنین ارائه کمک ها و خدمات مالی و پشتیبانی به مراکز نوآور و موسسات دانش بنیان، تفاهم نامه همکاری بین پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی امضا شد.

این تفاهم نامه با حضور حسن مسلمی نائینی رییس و دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، بین دکتر مسعود ابراهیمی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان این نهاد و محمداسماعیل کفایتی رییس پارک فناوری و نوآوری نفت و گاز امضا شد.

موضوع این تفاهم نامه انجام همکاری های مشترک با تکیه بر قابلیت های دو طرف و استفاده از تمامی قوانین موضوعه کشور در خصوص بهره بندی از امکانات یکدیگر در راستای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای دانایی محور یا دانش بنیان و آموزش، راهبری و منتورینگ کسب و کارها است.