توافق دانشگاه عالی دفاع ملی با وزیر کشور عراق برای همکاری‌های آموزشی
توافق دانشگاه عالی دفاع ملی با وزیر کشور عراق برای همکاری‌های آموزشی
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی در دیدار با وزیر کشور عراق در خصوص آموزش‌ها و پژوهش های راهبردی گفت‌وگو و بر چارچوبی عملی برای همکاری‌های دوجانبه توافق کردند.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، اسماعیل احمدی مقدم رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به دعوت عبدالامیر کامل الشمری وزیر کشور عراق در رأس هیئتی عالی ‌رتبه برای یک سفر چند روزه به کشور عراق سفر کرده است.

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی روز گذشته در دیدار با وزیر کشور عراق و مسئولان عالی رتبه وزارت کشور عراق در مورد همکاری‌های دوجانبه در خصوص آموزش‌ها و پژوهش های راهبردی گفت‌وگو و بر چارچوبی عملی برای همکاری های دوجانبه توافق کردند.

در ادامه سفر، هیئت دانشگاه عالی دفاع ملی از قسمت های مختلف تابع وزارت کشور عراق بازدید به عمل آوردند.

انتهای پیام/