انعقاد تفاهم‌نامه بین «هلدینگ باشگاه پژوهشگران» و «صندوق سرمایه گذاری دانش بنیان بنیاد مستضعفان»
انعقاد تفاهم‌نامه بین «هلدینگ باشگاه پژوهشگران» و «صندوق سرمایه گذاری دانش بنیان بنیاد مستضعفان»
تفاهم نامه همکاری‌ بین «هلدینگ باشگاه پژوهشگران» و «صندوق سرمایه گذاری دانش بنیان بنیاد مستضعفان» منعقد شد.

به گزارش خبرنگار زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، در راستای اجتماعی سازی جریان فناوری و نوآوری در کشور که مورد تاکید مقام معظم رهبری است،تفاهم نامه همکاری‌ بین هلدینگ باشگاه پژوهشگران مشاور اجتماعی با مدیر عاملی علی قجری و صندوق سرمایه گذاری دانش بنیان بنیاد مستضعفان (شرکت توسعه دانش بنیان سینا) با مدیر عاملی یاسر خانی منعقد شد.

هدف از این تفاهم نامه ایجاد همکاری و مشارکت طرفین در طرح ها و رویدادهای حوزه نوآوری و فناوری با استفاده از جریان سازی رسانه ای با تمرکز بر حوزه توسعه فعالیت ها و بازار کسب و کارهای خلاق و نواور و دانش بنیان ها است.

بسترسازی برای ورود آحاد مردم به حوزه نوآوری و فناوری بالاخص آگاهسازی افراد کم برخوردار از ظرفیت های نوآور و فناور حوزه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی؛ همچنین تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک به منظور رفع موانع سرمایه گذاری خطرپذیر، توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور، رفع نیازهای فناور صنایع نیاد و صاحبان ایده و گروه های خلاق و نوآور نیز از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.