تصاویر ارسالی از ماهواره‌ای خیام در سکوی پنجره واحد مدیریت زمین در دسترس قرار می‌گیرد
تصاویر ارسالی از ماهواره‌ای خیام در سکوی پنجره واحد مدیریت زمین در دسترس قرار می‌گیرد
با تفاهم صورت گرفته بین سازمان فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران تصاویر ارسالی از ماهواره‌ای خیام در سکوی پنجره واحد مدیریت زمین ارائه می‌شود.

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فضایی ایران، تصاویر ماهواره‌ خیام در سکوی پنجره واحد مدیریت زمین با هدف پایش بهتر و دقیق‌تر اراضی کشور در آینده نزدیک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این اقدام در راستای پیگیری ها و رایزنی های انجام گرفته توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای کاربردی سازی تصاویر ماهواره ای جهت تحقق توسعه دولت الکترونیکی و با رویکرد استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در ارائه خدمات کارا و اثربخش توسط دستگاه‌های اجرایی که در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مشارکت دارند، صورت می‌گیرد.

این امر منجر به تحولی شگرف در نحوه رصد و پایش اراضی ملی و کشاورزی خواهد شد که راهکار مناسبی برای چالش های حفاظت از منابع طبیعی و کشاورزی کشور با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات است.

بر اثر این تفاهم‌نامه، سازمان فناوری اطلاعات ایران، تصاویر ماهواره‌ای با دقت بالا را از سازمان فضایی ایران دریافت می‌کند و از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در اختیار دستگاه‌هایی که در این سامانه مشارکت دارند، قرار می‌دهد. مدت زمان این تفاهم‌نامه سه سال شمسی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/