تشخیص «هپاتیت ب» با نسل جدید زیست‌حسگرهای خازنی در دانشگاه تهران
تشخیص «هپاتیت ب» با نسل جدید زیست‌حسگرهای خازنی در دانشگاه تهران
محققان دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت زیست‌حسگر خازنی مارپیچ با دو ساختار متفاوت به منظور تشخیص «هپاتیت ب» در آزمایشگاه بیوآنالیز دانشگاه شدند.

به گزارش گروه فناوری پزشکی تیکنا، تست‌های خانگی قند خون، تست‌های بارداری و تست‌های خانگی تشخیص کرونا همگی نمونه‌هایی از زیست‌حسگرها هستند. زیست‌حسگرها ابزارهای تشخیصی هستند که به دلیل ارزانی، دقت، اختصاصیت بالا و سادگی نحوه استفاده مورد توجه قرار گرفته‌اند.

هپاتیت

عفونت مزمن با ویروس هپایت ب می‌تواند زمینه‌ساز بروز سرطان کبد شود، لذا تشخیص زودهنگام این عفونت می‌تواند در کاهشِ مرگ‌ومیر ناشی از این ویروس بسیار مؤثر باشد. تعداد دور مارپیچ، فرکانس بهینه، نفوذپذیری نسبیِ مغناطیسی، رساناییِ الکتریکی و اندازه ذرات مغناطیسی، از مولفه‌هایی است که باعث تقویت سیگنال حضور آنتی‌ژن هپاتیت ب می‌شوند. این مولفه‌ها با نرم‌افزار ماکسول از سوی محققان دانشگاه تهران شبیه‌سازی شده است.

هپاتیتمحققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دریافتند استفاده از ذرات مغناطیسی در هر دو ساختار خازن مارپیچی، به طور قابل ملاحظه‌ای باعث افزایش سیگنال می‌شود. این افزایش سیگنال در خازن مارپیچی با جهت حرکت الکترون‌های موازی، بیشتر از خازن مارپیچی با جهت حرکت الکترون‌های غیرموازی است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها، به ساخت زیست‌حسگری با بهره‌وری بالاتر در تشخیص عفونت ویروسی هپاتیت ب کمک می‌کند.

هپاتیت

این پژوهش در قالب نتایج پایان‌نامه کیمیا عابدی دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک تحت عنوان «شبیه‌سازی خازن‌های تختِ مارپیچی به منظور بهینه کردن پارامترهای مؤثر در عملکرد آن به عنوان زیست‌حسگر» با راهنمایی هدایت‌اله قورچیان استاد مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک انجام شده است.

هپاتیت