تسهیلات ویژه برای رتبه‌های برتر کنکور
تسهیلات ویژه برای رتبه‌های برتر کنکور
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به رتبه‌های برتر کنکور کمک هزینه تحصیلی و اولویت در استفاده از خدمات رفاهی اختصاص می‌دهد.
به گزارش گروه جامعه تیکنا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به رتبه‌های برتر کنکور کمک هزینه تحصیلی و اولویت در استفاده از خدمات رفاهی اختصاص می‌دهد. داوطلبان غیر بورسیه کنکور سراسری که رتبه در سهمیه آنها به قرار جدول زیر باشد، در صورت انتخاب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان محل تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند خواهند گردید.
رشته‌های تحصیلی رتبه در منطقه ۱ رتبه در منطقه ۲
مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر زیر ۲۰۰ زیر ۱۰۰
سایر رشته‌های مهندسی زیر ۴۰۰ زیر ۲۰۰
علوم پایه (شیمی، فیزیک و ریاضی) زیر ۸۰۰ زیر ۸۰۰
انتهای پیام/