ترافیک روان در محورهای مهم و پرتردد شرق تهران
ترافیک روان در محورهای مهم و پرتردد شرق تهران
شهردار منطقه١۴ از برنامه ریزی جهت روان‌سازی ترافیک در چند محور مهم و پر تردد در دل محله های این منطقه خبر داد.

به گزارش تیکنا، امیر شهرابی در این راستا و ضمن بازدید از وضعیت محورهایی چون نبرد شمالی، پرستار، افراسیابی، نجار محمودی، شاه ابادی و جعفرنژاد گفت: ضمن بررسی مطالعات ترافیکی در این محدوده محلات شمالی متصل به خیابان پیروزی واقع در نواحی دو و سه، بزودی نسبت تغییرات ترافیکی در محورهای مذکور اقدام لازم صورت می گیرد.

شهردار منطقه١۴ خاطر نشان کرد: به منظور تسهیل تردد و روان سازی ترافیکی بویژه در ساعات پرتردد، به زودی این تغییرات انجام خواهد شد و خیابان های نبرد خیابان، پرستار، افراسیابی، جعفرنژاد، شهید شاه ابادی و کوچه های اطراف ایستگاه مترو نبرد، بزودی ترافیک روان تر را شاهد خواهد بود.