تدریس درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت ابلاغ شد
تدریس درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت ابلاغ شد
ماده واحده «پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

به گزارش گروه سیاسی تیکنا، آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، را به شرح زیر برای اجرا ابلاغ کرد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش

وزارت ورزش و جوانان

دانشگاه آزاد اسلامی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

جهاد دانشگاهی

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

ستاد کل نیروهای مسلح

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس

شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ماده واحده» – «درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» بر اساس بندها و شرایط ذیل جهت تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور، پیش‌بینی می‌شود:

۱- درس دو واحدی «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» به جمع واحدهای دروس عمومی الزامی، اضافه و در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تدریس؛ و دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی‌ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته، یکبار در طول دوره تحصیل ملزم به گذراندن این درس هستند.

۲- پیش بینی مباحث مربوط به دفاع مقدس و مقاومت متناسب با تحولات نسلی در مفاد و محتوای آموزشی کتاب‌های درسی مرتبط در مقاطع مختلف مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، علاوه بر مباحث عمومی دفاع مقدس در بخش‌های تخصصی نیز بایستی با لحاظ تناسب میان دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت و رشته‌های تحصیلی صورت پذیرد.

۳- شناسایی، آموزش و معرفی اعضای هیأت علمی و اساتید واجد شرایط جهت ارائه دروس و ارزیابی آنها از طرف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با هماهنگی و پشتیبانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و معاونین آموزشی و فرهنگی آنها انجام می‌گردد و مراحل صدور و تمدید مجوز تدریس نیز مطابق آئین‌نامه ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دفاع مقدس (مصوب هیأت امنای این بنیاد)، صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱- اعضا هیأت علمی و اساتید دارای مجوز با محوریت معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور برنامه‌ریزی، اجرا و انجام امور آموزشی فعالیت می‌نمایند.

تبصره ۲- به منظور انجام کارشناسی‌های لازم، ظرفیت شناسی، راهبری، تقسیم کار و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات به ویژه درس دو واحدی علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و درس آمادگی دفاعی در آموزش و پرورش؛ «کارگروه دفاع مقدس و مقاومت» تحت نظارت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱- رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (رئیس کارگروه)

۲- نماینده تام‌الاختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر کارگروه)

۳- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۴- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۵- نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش

۶- نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش و جوانان

۷- نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی

۸- نماینده تام‌الاختیار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

۹- نماینده تام‌الاختیار معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده

۱۰- نماینده تام‌الاختیار معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح

۱۱- نماینده تام‌الاختیار رئیس جهاد دانشگاهی

۱۲- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس

۱۳- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۳- نظر به الزامی شدن تدریس دو واحد درسی «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» به عنوان درس عمومی و به منظور رعایت سقف مجاز واحدهای درسی؛ به انتخاب شورای برنامه‌ریزی درسی وزارتین، از مجموع واحدهای دروس اختیاری یا سایر دروس دانشجویان، دو واحد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس موظف است کتاب درسی و محتوای آموزشی مناسب را با تکیه بر مقاومت برای دانشجویان غیر ایرانی تدوین و آموزش دهد.

تبصره ۵- این ماده واحده از تاریخ ابلاغ، جایگزین مصوبه «پیش‌بینی و اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاه‌ها و مدارس» مصوب جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰ تیر ۱۳۸۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌شود.