تحقیقات درباره بهره‌برداری از آب‌های ژرف در حال انجام است
تحقیقات درباره بهره‌برداری از آب‌های ژرف در حال انجام است
سلاجقه با اشاره به اینکه دولت توجه ویژه‌ای به مسائل محیط زیستی دارد، گفت: اکنون تحقیقات درباره بهره‌برداری از آب‌های ژرف توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام است.

به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا، علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه در دولت مردمی و انقلابی توجه ویژه‌ای به این سازمان شده است، افزود: در سال ۱۴۰۱ شاهد بیشترین میزان افزایش بودجه بودیم اما شرایط به گونه‌ای است که حتی افزایش بودجه ۵۰۰ درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه منابع دولت محدود است و نباید بیش از حد انتظار داشت، تاکید کرد: از زمانی که سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک دستگاه نظارتی و حاکمیتی شکل گرفته است، هم در بُعد نیروی انسانی و هم در بُعد بودجه با کمبودهایی مواجه بوده است و این بودجه با وظایفی که برای این دستگاه تعریف شده، همخوانی ندارد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: منابع دولت محدود است و نباید بیش از حد انتظار داشت اما باید رشد منطقی بودجه را نیز درنظر گرفت.

سلاجقه، همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت بهره‌برداری از آب‌های ژرف، گفت: این طرح در مرحله آزمایشی است و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال کار بر روی این طرح تحقیقاتی است.

وی بیان داشت: این طرح در منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان در حال بررسی است و باید داده‌های آن استخراج و در اختیار ما قرار بگیرد تا بتوانیم اظهار نظر کنیم.

ایرنا