تحقق یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱
تحقق یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱

به‌گزارش تیکنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه آمنه با اعلام این خبر افزود: اولویت اول دولت ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه معیشت مردم است. وی در ادامه با تاکید بر درستی داده های این وزارتخانه در خصوص ایجاد ۱ میلیون شغل گفت: در ستاد وزارت کار و ادارات کل تعاون کار و […]

به‌گزارش تیکنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه بازدید از شیرخوارگاه آمنه با اعلام این خبر افزود: اولویت اول دولت ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه معیشت مردم است.

وی در ادامه با تاکید بر درستی داده های این وزارتخانه در خصوص ایجاد ۱ میلیون شغل گفت: در ستاد وزارت کار و ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی سامانه رصد داریم که قادر است واحد به واحد، بخش به بخش و حتی روستا به روستا معدل استان را در زمینه ایجاد اشتغال ارائه کند.

به گفته مرتضوی آمار مربوط به مشاغل به سه شیوه پیامکی، تلفنی و نظارت های میدانی قابل راستی آزمایی است. وی یادآور شد: همچنین آخرین آمار مرکز آمار ایران نیز موید ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ساز و کار اداری مربوط به شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی تاکید کرد: از طریق بررسی آمار نهایی بیمه شدگان می توان ادعای ایجاد شغل و تعداد آن را صحت سنجی کرد که این روش نیز ادعای تحقق ۱ میلیون شغل را تایید می کند.

وی با اشاره به برنامه ریزی های این وزارتخانه برای استمرار ایجاد ۱ میلیون فرصت شغلی برای سال ۱۴۰۲ از کاهش ۷ دهم درصدی نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران خبر داد.

انتهای پیام/