بیش از ۱۰۲ هزار نفر در شرکت‌های نوآور و دانش بنیان اشتغال دارند
بیش از ۱۰۲ هزار نفر در شرکت‌های نوآور و دانش بنیان اشتغال دارند
محمدعلی نژاد گفت: در کشور نزدیک به ۱۰ هزار واحد فناور داریم و ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ شغل در این تعداد واحد ایجاد شده است.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاحیه سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران گفت: در کشور نزدیک به ۱۰ هزار واحد فناور داریم و ۱۰۲ هزار و ۳۰۰ شغل در این تعداد واحد ایجاد شده است و گردش مالی این شرکت‌ها سالیانه ۳۲ همت است.

سجاد محمدعلی نژاد خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر زحمات فراوانی انجام شده است تا شاهد همگرایی در تمام زیست بوم نوآوری باشیم که با توجه به اینکه یک پدیده جدید محسوب می‌شود زحمات بسیاری را می‌طلبید.

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم گفت: دولت معتقد است حوزه فناوری و نوآوری را تا جایی که می‌تواند پشتیبانی کند و در این زمینه پارک‌های علم و فناوری را به عنوان پدر واحدهای فناور و نوآوری می‌داند و به همین دلیل باید جنبه‌های مختلف برای تجاری‌سازی محصولات و خدمات اجتماعی مختلف را در این پارک‌ها دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه متولی اصلی فکر در خلق نوآوری، پارک‌های علم و فناوری هستند تصریح کرد: در این حوزه چند دغدغه وجود دارد و برای آن برنامه داریم که یکی از آن پشتیبانی از شرکت‌های نوآوری و تجاری‌سازی محصولات آن‌ها است که در این زمینه با وزارت صمت تفاهم کردیم که ۸ خوشه تخصصی را شکل بدهیم و یکی از پارک‌های علم و فناوری به عنوان محور قرار می‌گیرد تا بتوانیم این موضوع را محقق کنیم.

وی محور دوم را رفع نیازهای کشور در زمینه محصولات وارداتی دانست و اظهار داشت: در این زمینه نیازهای صنایع و شرکت‌های دولتی که باید برای نیاز آن‌ها ارز اختصاص یابد، براساس سامانه‌ای که مشخص شده بررسی می‌شود که آیا این نیاز در داخل کشور تولید می‌شود یا خیر و پس از آن تصمیم‌گیری می‌شود و محصولاتی که در این سامانه بارگذاری می‌شود دیگر به هیچ عنوان واردات آن انجام نمی‌شود.

محمدعلی نژاد بحث نواحی نوآوری را یکی دیگر از دغدغه‌های جدی خود در حوزه نوآوری دانست و تصریح کرد: در این زمینه دچار چالش‌هایی با وزارت راه و شهرسازی هستیم که متأسفانه تاکنون یک تعریف مشخص از لحاظ شهرسازی در زمینه پهنه نوآوری نداریم که به زودی در این زمینه بسته جدیدی آماده و ارائه خواهیم کرد تا ناحیه‌های نوآوری بر اساس تعاملات و ظرفیت‌هایی که شکل می‌گیرد می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کند.

وی افزود: البته ایجاد پهنه‌های نوآوری در تمام مکان‌ها شرایط ایجاد را ندارد که با احتساب این موضوع و در نظر گرفتن این محدودیت در صورت شکل‌گیری یک زنجیره بین شرکت‌ها در ناحیه‌های نوآوری می‌توان‌امیدوار بود دغدغه‌های بسیاری از شرکت‌ها برطرف شود.

محمدعلی نژاد در پایان با دردناک دانستن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: برای تمام دغدغه‌مندان علم و نوآوری دردناک است که رژیمی بدون هیچ واهمه‌ای کودکان را بکشد و متأسفانه تعدادی از افراد با افتخار از این حوادث نام می‌برند که‌امیدواریم هرچه سریعتر شاهد صلح در تمام مناطق باشیم.