بیش از هزار طرح فناورانه تجاری‌سازی شد
بیش از هزار طرح فناورانه تجاری‌سازی شد

به گزارش گروه اقتصاد دانش بنیان تیکنا؛  جواد پورکریمی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران امروز در یک نشست خبری به مناسبت چهل و سومین سالگرد تشکیل این نهاد اظهار کرد: جهاد دانشگاهی بر اساس منویات مقام معظم رهبری یک شاکله‌ایی دارد که دارای جهت و حرکت است. به بیان دیگر جهت جهاد دانشگاهی هدف آن رامشخص کرده و هدف آن سرعت را به‌خوبی پایش می‌کند. این دو رکن بسیارمهم تنها در جهاد دانشگاهی صورت می‌گیرد و با فعالیت سایر موسسات متفاوت است. پورکریمی عنوان کرد: جهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ تشکیل شده است که یکی از وظایف مهم این نهاد کمک به مدیریت دانشگاه‌ها در حوزه فرهنگی است. دانشگاه‌ها به مدت ۲ سال به دلیل بیماری همه‌گیر تعطیل بودند و جهاد دانشگاهی در این راستا به صورت بازوی کمکی دردانشگاه‌ها نقش ایفا کرد. پل ارتباطی بین دانشگاه، جامعه و صنعت به عنوان یکی از ماموریت‌های اساسی محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی تهران دارای یک بدنه مفصل در کشور است، تصریح کرد: در سال ۱۳۶۹ یک بازنگری در اساس‌نامه شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام شده و جهاد دانشگاهی به یک درخت توانمند تبدیل شده است. رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران بیان کرد: در تهران ۱۳ واحد جهاد دانشگاهی، استان‌ها ۳۰واحد جهاد دانشگاهی، سه پژوهشگاه، ۲۴ پژوهشکده و ۲۷ سازمان موسسه در شرکت و دو پارک علم و فناوری در کل مجموعه جهاد دانشگاهی وجود دارد. پور کریمی مطرح کرد: جهاد دانشگاهی تهران بیش از هزار طرح پژوهش خاتمه‌یافته، بیش از ۴۸ مورد ثبت اختراع و بیش از ۴۷ مورد دانش فنی در کارنامه خود دارد ومشغول فعالیت است. سالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در جهاد دانشگاهی تحت آموزش قرار می‌گیرند و ۷۰ هزار نفر در آزمون‌های جهاد دانشگاهی شرکت می‌کنند. به گفته وی؛ ۲۱ هیئت علمی، ۱۰ پژوهشگر و ۱۵۰ جهادگر در این سازمان مشغول به کار هستند. پورکریمی با اشاره به دستاوردهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران، […]

به گزارش گروه اقتصاد دانش بنیان تیکنا؛  جواد پورکریمی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران امروز در یک نشست خبری به مناسبت چهل و سومین سالگرد تشکیل این نهاد اظهار کرد: جهاد دانشگاهی بر اساس منویات مقام معظم رهبری یک شاکله‌ایی دارد که دارای جهت و حرکت استبه بیان دیگر جهت جهاد دانشگاهی هدف آن رامشخص کرده و هدف آن سرعت را به‌خوبی پایش می‌کنداین دو رکن بسیارمهم تنها در جهاد دانشگاهی صورت می‌گیرد و با فعالیت سایر موسسات متفاوت است.

پورکریمی عنوان کردجهاد دانشگاهی در سال ۱۳۵۹ تشکیل شده است که یکی از وظایف مهم این نهاد کمک به مدیریت دانشگاه‌ها در حوزه فرهنگی استدانشگاه‌ها به مدت ۲ سال به دلیل بیماری همه‌گیر تعطیل بودند و جهاد دانشگاهی در این راستا به صورت بازوی کمکی دردانشگاه‌ها نقش ایفا کردپل ارتباطی بین دانشگاه، جامعه و صنعت به عنوان یکی از ماموریت‌های اساسی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی تهران دارای یک بدنه مفصل در کشور است، تصریح کرددر سال ۱۳۶۹ یک بازنگری در اساس‌نامه شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام شده و جهاد دانشگاهی به یک درخت توانمند تبدیل شده است.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران بیان کرد: در تهران ۱۳ واحد جهاد دانشگاهی، استان‌ها ۳۰واحد جهاد دانشگاهی، سه پژوهشگاه، ۲۴ پژوهشکده و ۲۷ سازمان موسسه در شرکت و دو پارک علم و فناوری در کل مجموعه جهاد دانشگاهی وجود دارد.

پور کریمی مطرح کرد: جهاد دانشگاهی تهران بیش از هزار طرح پژوهش خاتمه‌یافته، بیش از ۴۸ مورد ثبت اختراع و بیش از ۴۷ مورد دانش فنی در کارنامه خود دارد ومشغول فعالیت استسالانه بیش از ۳۰ هزار نفر در جهاد دانشگاهی تحت آموزش قرار می‌گیرند و ۷۰ هزار نفر در آزمون‌های جهاد دانشگاهی شرکت می‌کنند.

به گفته وی؛ ۲۱ هیئت علمی، ۱۰ پژوهشگر و ۱۵۰ جهادگر در این سازمان مشغول به کار هستند.

پورکریمی با اشاره به دستاوردهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی تهران به دانش‌فنی «کشت بافت» در حوزه کشاورزی دست پیدا کرده و در حوزه مواد غذایی، مواد کشاورزی مانند کودها، سموم کشاورزی و همچنین در حوزه موارد ارزشمند و ریزاندازه(F&S ) فعالیت ویژه‌ای انجام داده است.

وی در ادامه اضافه کرد: دستیابی به دانش فنی تولید کریستالیزاتور صفحه‌ای و تجاری‌سازی آن، تولید داخلی «کوتینگ ایجنت» نیز از موفقیت‌های روزافزون جهاد دانشگاهی تهران است.

وی افزود: مزارع برنج توسط آفت‌ها در حال نابودی هستند که محققان در جهاد دانشگاهی موفق به کشف یک فرمول به نام «فرومون» شدند که این ماده فناورانه بدون وارد کردن قطره‌ای سموم از تلفات مزارع جلوگیری می‌کند.
پورکریمی بیان کرد: ۷۰ درصد از بچه‌ماهی‌ها در فرآیند رشد و عرضه به بازار از بین می‌روند و محققان در جهاد دانشگاهی تهران با توجه به خدمات تخصصی و تولید واکسن، افت بچه‌ماهی‌ها را به کم‌تر از ۳۰ درصد رسانده است. این نقش بسیار مهمی در ارتقای امنیت غذایی دارد.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران بیان کرد: رسیدن به الگوی توسعه و پیشرفت همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری است که کارهای زیربنایی آن در پژوهشکده تحقیق و توسعه در حال انجام است. الگوی توسعه و پیشرفت کشور نمی‌تواند وارداتی باشد و باید از اعتقادات، رسوم، آداب، فرهنگ و بوم کشور با یک نگاه اسلامی و ایرانی باشد.
وی اضافه کرد: باید به تمام جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جنبه‌های انسانی توجه کرد تا کارکرد لازم را در کشور داشته باشد. الگوی توسعه و پیشرفت درون‌زا و بومی کشور در دستور کار قرار گرفته و همچنین نباید از تجربیات خارج از کشور مغفول ماند.پورکریمی عنوان کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان یک اکوسیستم نوآوری است برای صنایع دانش فنی تولید می‌کند. در واقع این یک ارتباط دو سویه محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه سازمان جهاد دانشگاهی دانش‌بنیان است، خاطرنشان کرد: تمام فعالیت‌ها در این نهاد مبتنی‌بر دانش فنی است، اما جهاد دانشگاهی پذیرا شرکت‌های دانش‌بنیان است و به عنوان یک مرکز رشد برای شرکت‌های نوپا ظاهر می‌شود.پور کریمی اضافه کرد: جهاد دانشگاهی نقش شتاب‌دهنده‌ها را برای اشرکت‌های نوپا بازی می‌کند و بستری را فراهم می‌کند تا این شرکت‌ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در حوزه عمل حضور داشته باشند. جهاد دانشگاهی جایی است که می‌توانند حوزه عمل و نظر را ممزوج کنند و نتیجه آن قابل استفاده برای کشور است.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: بیش از هزار طرح فناورانه در سازمان جهاد دانشگاهی تجاری‌سازی شده است.

وی با اشاره به تفاوت جهاد دانشگاهی با شرکت‌های دانش‌بنیان، تصریح کرد: در جهاد دانشگاهی سازمان‌ها فعالیت بسیار ارزشمندی انجام می‌دهند. در جهاد دانشگاهی بر اساس آموزه‌های انقلابی، اصولی و اعتقادی حرکت نشان‌دهنده مسیری که باید به سمت آن حرکت کنیم.

پورکریمی افزود: جهاد دانشگاهی به دنبال کشف مسائل کلان کشور است و نسبت به کسب‌وکار یک نگاه مقدس دارد که این امر جهاد دانشگاهی را از سایر ارگان‌ها متمایز می‌کند. ارزش‌هایی را متصور هستیم که شامل صنایت از قصور در ارزش‌های انقلابی و اسلامی، تعهد در توسعه و پیشرفت کشور، پایبندی به اخلاق و فرهنگ جهادی می‌شود.

وی عنوان کرد: در جهاد از تولید ایده، ایده‌پردازی، تجاری‌سازی و خلق ثروت به صورت حلقه‌های کامل تجاری‌سازی اتفاق می‌افتد. خلق ایده در معاون پژوهشی، تبدیل ایده به محصول در مراکز خدمات تخصصی و تبدیل این خدمات در کارگاه‌ها رخ می‌دهد.

پورکریمی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی یک اکوسیستم نوآوری به تمام معناست، تصریح کرد: در جهاد دانشگاهی عنصر تجاری‌سازی، تولید ایده و خلق ثروت را در خود جای داده است. تمام گام‌هایی که برای تجاری‌سازی لازم است به صورت یک اکوسیستم فراهم شده و افراد خارج از جهاد دانشگاهی را پذیرا هستیم.

وی با اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی به عنوان یک اکوسیستم پذیرای ایده‌های جدید و پژوهشگران جوان است، عنوان کرد: خروجی این اکوسیستم فناوری‌های مختلف است. این نهاد در حوزه نرم و علوم انسانی پژوهشکده تحقیق و توسعه وجود دارد که بر الگوهای توسعه و پیشرفت به صورت تخصصی متناسب با شرایط بومی کشور تمرکز کرده است.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران مطرح کرد: در حوزه مواد شیمیایی و مواد فلزی در حال تاسیس پژوهشکده مواد شیمیایی و فلزی هستیم.

انتهای پیام/