آب‌های ژرف به افزایش گردشگری می‌انجامد
آب‌های ژرف به افزایش گردشگری می‌انجامد

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، محمد همت، سرپرست ستاد آب اقلیم و محیط زیست معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور در محل استخراج و فرآوری ید از آب‌های عمیق در استان گلستان از روند توسعه فناوری‌های حفاری چاه‌های عمیق در این مجموعه بازدید کرد. وی در این بازدید، […]

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، محمد همت، سرپرست ستاد آب اقلیم و محیط زیست معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور در محل استخراج و فرآوری ید از آب‌های عمیق در استان گلستان از روند توسعه فناوری‌های حفاری چاه‌های عمیق در این مجموعه بازدید کرد.

وی در این بازدید، توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های مرتبط با حفاری و استحصال آب‌های ژرف را ضرورتی ملی دانست و گفت: استحصال عناصر با ارزش از منابع آب ژرف از جنبه‌های فرعی فناوری آب‌های ژرف است.

به گفته همت، با کمک آب‌های ژرف علاوه بر کمک به حل مسائل آبی و استحصال مواد معدنی با ارزش، می‌توان بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی، گردشگری و غیره را هم در کشور محقق کرد.

این شرکت با بهره‌گیری از دانش بومی و استفاده از سیستم‌های بازطراحی شده حفاری، در راستای استخراج آب‌های عمیق دستاوردهای نوآورانه داشته است. این شرکت تولیدی، کشور را از واردات ید بی نیاز کرده و از سوی دیگر ضمن اشتغالزائی، به سبب صادرات ید به کشور های مختلف جهان، ارز آوری نیز برای کشور داشته است.