بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری سیستم‌های زمین برای پست‌های فشار قوی
بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری سیستم‌های زمین برای پست‌های فشار قوی
عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اشاره به بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری سیستم‌های زمین برای پست‌های فشار قوی و دکل‌های برق در این دانشگاه، گفت: این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری سیستم زمین در بازه فرکانسی پایین تا وسیع و ۲.۵ مگاهرتز را دارد.

به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا،مهدی سردارزاده، عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با اشاره به بومی‌سازی دستگاه اندازه‌گیری سیستم‌های زمین برای پست‌های فشار قوی و دکل‌های برق در این دانشگاه، گفت: این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری سیستم زمین در بازه فرکانسی پایین تا وسیع و ۲.۵ مگاهرتز را دارد.

وی با اشاره به کارکرد این دستگاه، ادامه داد: این دستگاه برای اندازه‌گیری سیستم‌های زمین ویژه پست‌های فشار قوی و دکل‌های برق به کار می‌رود.

سردارزاده افزود: این دستگاه برای اولین بار در جهان با این کیفیت ساخته شده است و قابلیت اندازه‌گیری سیستم زمین را در بازه فرکانسی پایین تا وسیع و ۲.۵ مگاهرتز دارد.

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول عنوان کرد: برای اینکه طراحی سیستم زمین، طراحی درستی باشد نیاز است که اطلاعات دقیق داشته باشیم. از طرفی سیستم زمین در مقابله با صاعقه ایمن می‌شود. ارت کردن سیستم زمین یا ارت کردن یک سیستم الکتریکی، فرآیند اتصال همه قطعات فلزی یا بدنه‌های فلزی دستگاه‌های الکتریکی به زمین است و هدف آن انتقال هر نوع نشتی جریان الکتریکی در بدنه فلزی دستگاه‌ها به زمین به منظور حفاظت از جان انسان و تجهیزات است.

وی عنوان کرد: این دستگاه مورد نیاز تمام شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع برق و هرآنچه به سیستم زمین ارتباط دارد، است.

عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه این دستگاه در فن بازار برق تهران مورد تقدیر قرار گرفت.