بهره مندی ۲۵ هزار نخبه از طرح جایگزین خدمت سربازی
بهره مندی ۲۵ هزار نخبه از طرح جایگزین خدمت سربازی
معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان از بهره مندی ۲۵ هزار نخبه از طرح جایگزین خدمت سربازی نخبگان از زمان اجرا تا امروز خبر داد و گفت: سه هزار نخبه فارغ التحصیل دانشگاهی امسال از این طرح استفاده کردند، یعنی سه هزار نخبه درگیر انجام پروژه پژوهشی جدی و حل مسائل مربوط به حوزه های مختلف کشور اعم از صنعتی، دفاعی و دانشگاهی شدند.

به گزارش گروه زیست‌بوم فناوری و نوآوری تیکنا، رسول  محمدقلی در بیست‌ و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران در مصلی امام خمینی (ره) در یک نشست خبری با بیان اینکه چند سالی است که طرح شهید صیاد شیرازی برای نخبگان به منظور تعریف پروزه جایگزین خدمت سربازی با همکاری مرکز نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و همکاری دانشگاه عالی دفاع ملی در بنیاد ملی نخبگان تعریف شده است، افزود: ما در واقع طبق مکانیزم شناسایی موجود نخبگان دانش آموخته که از رزومه ظرفیت کار جدی پژوهشی و عملکرد مناسب در فضای دانشگاهی برخوردار هستند پس از فارغ التحصیلی می توانند تقاضای جایگزین خدمت خود را به بنیاد ملی نخبگان ارائه کنند.

وی ادامه داد: پس از این بنیاد ملی نخبگان پرونده و درخواست های متقاضیان را بررسی و افرادی که در عین توانمندی علمی و تحصیلی از توان پژوهشی جدی برخوردار هستند را به مرکز نخبگان نیروهای مسلح معرفی می کند.

معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد: مرکز نخبگان نیروهای مسلح با پیگیری و مذاکره با دانشگاه ها و مراکز مختلف دفاعی و بسیاری از شرکت ها و وزارتخانه های مختلف، نیازهای آنها را با توجه به فضای تحقیق و پژوهشی مختص خود آنان که نخبگان می توانند آنها را برطرف کنند، احصاء کرده است و نخبگان را به این مجموعه ها معرفی می کنند.

محمدقلی با یادآوری اینکه زمان آموزش نخبگان خاص و کوتاه و حداکثر ۲۰ روزه است، تصریح کرد: خدمت وظیفه آنها یک سال است و خیلی حضور فیزیکی نخواهند داشت و یک استاد راهبر و مشاور نیز در کنار آنها خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال تقریبا سه هزار نفر از افراد مستعد و نخبه فارغ التحصیل دانشگاهی از پروژه جایگزین خدمت استفاده کرده اند، این بدان معنی است که در سال جاری سه هزار نخبه درگیر انجام پروژه پژوهشی جدی و حل مسائل مربوط به حوزه های مختلف کشور اعم از صنعتی، دفاعی و دانشگاهی شدند.

معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان تا امروز نزدیک به ۲۵ هزار پروژه جایگزین خدمت توسط این سازوکار طراحی شده توسط بنیاد ملی نخبگان و مجموعه نیروهای مسلح در حوزه های مختلف طبق سهمیه در نظرگرفته شده برای فارغ التحصیلان حوزه های مختلف از جمله فنی مهندسی، پزشکی و تجربی و انسانی تعریف شده است که در حال انجام است و این برای کشور برکات جدی برخوردار است.

محمدقلی در ادامه بیان اینکه طرح جایگزین خدمت شامل نخبگان داخل و خارج کشور می شود، افزود: این طرح شامل سه گروه می شود که دو گروه آن در داخل کشور هستند و یک گروه نخبگان خارج از کشور هستند.

به دو گروه نخست در داخل کشور که می توانند از طرح جایگزین خدمت سربازی استفاده کنند، اشاره کرد و اظهار داشت: گروه اول شامل افرادی است که صرفا روی یک طرح پژوهشی احصاء شده کار می کنند و بخش دوم نیز نخبگانی هستند که در شرکت های دانش بنیان به عنوان سرباز فناور بر روی طرح های جدی مشغول به خدمت می شوند.

معاون امور مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان با اشاره به گروه سوم نخبگان که می توانند شامل طرح جایگزین خدمت سربازی شوند، تصریح کرد: این گروه هم شامل افرادی است که در دانشگاه های مطرح دنیا تحصیل کرده اند و مشکل خدمت سربازی دارند که طبق ساز و کار طراحی شده توسط بنیاد ملی نخبگان و نیروهای مسلح اگر آنها به کشور آمده و در انجام یک پروژه داخلی مشارکت علمی با یک دستگاه یا مجموعه علمی پژوهشی مشارکت کنند این کار جزو سربازی آنها محاسبه خواهد شد.

محمدقلی گفت: شناسایی این افراد با همکاری بنیاد ملی نخبگان ازطریق یک درگاه تعریف شده توسط مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در حال انجام است و پس از شناسایی این افراد، بنیاد ملی نخبگان هماهنگی لازم را با ستادکل نیروهای مسلح برای انجام پروژه های راهبردی انجام خواهد داد.

ایرنا