«بسته هدیه برنامه‌ها و رویدادهای فناورانه» به دانشجویان و اساتید
«بسته هدیه برنامه‌ها و رویدادهای فناورانه» به دانشجویان و اساتید
با شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، «مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری»، اقدام به انتشار برنامه‌های فناورانه و نوآورانه خود و هشت ستاد توسعه فناوری برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها کرد.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، با شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، «مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری»، اقدام به انتشار بسته هدیه برنامه‌های فناورانه و نوآورانه خود و هشت ستاد توسعه فناوری برای دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها کرد.

این بسته در قالب ۶۵ برنامه با هدف ترویج و فرهنگسازی فناوری‌های نوین در جامعه علمی و تحقیقاتی کشور، توانمندسازی و آموزش هدفمند سرمایه‌های انسانی این حوزه، تسهیل فرآیند ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای نوپا فناور با حمایت از هسته‌های فناور دانشگاهی و شبکه‌سازی هدفمند بین دانشگاه و صنعت ارائه شده است.

این برنامه‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به صورت هدفمند در کل کشور برگزار خواهد شد. در اجرای این برنامه به غیر از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مراکز آموزش عالی از ظرفیت موجود در صندوق نوآوری و شکوفایی، شتابدهنده‌های توسعه فناوری و کسب‌وکار، انجمن‌های شرکت‌های صنعتی و مراکز نوآوری استفاده شده است.

هدیه