برگزاری نشست «چهارشنبه‌های هسته‌ای» در مرکز فناوری و نوآوری رسا سازمان انرژی اتمی
برگزاری نشست «چهارشنبه‌های هسته‌ای» در مرکز فناوری و نوآوری رسا سازمان انرژی اتمی
مرکز فناوری و نوآوری رسا اولین نشست از سلسله نشست های چهارشنبه هسته ای را برگزار می‌کند.

به گزارش گروه زیست بوم فناوری و نوآوری تیکنا، مرکز فناوری و نوآوری رسا با مشارکت پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و مرکز رسانه ای تیکنا، اولین نشست از سلسله نشست های چهارشنبه هسته ای را برگزار می‌کنند.

موضوع نشست این هفته؛ معرفی و تشریح جداسازی و کاربرد ایزوتوپ‌های پایدار با سخنرانی یکی از کارشناسان پژوهشگاه هسته‌ای و یکی از اعضای هیات علمی پژوهشگاه هسته‌ای است.

گفتنی است، اولین نشست چهارشنبه های هسته ای امروز چهارشنبه ۲۶مهر، از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مرکز فناوری و نوآوری رسا سازمان انرژی اتمی (امیرآبادشمالی، خیابان بیستم) برگزار می‌شود.