برق رسانی بیش از ۵٧ هزار روستا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون
برق رسانی بیش از ۵٧ هزار روستا از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون
تعداد روستاهای برقدار کشور از ٤٣٦٧ روستا در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به ٥٧ هزار و ٨١٥ روستا در دهه فجر امسال افزایش یافته و ٩٩.٨ درصد جمعیت روستایی کشور برقدار شده اند.

به گزارش گروه اقتصادی تیکنا، به نقل از توانیر، مجری طرح برق روستایی شرکت توانیر طی گزارشی تعداد کل روستاهای برقدار کشور در سال ١٣۵٧ را ۴ هزار و ٣۶٧ روستا اعلام کرد که این تعداد در مرداد سال ١۴٠٠ به ۵٧ هزار و ٨١۵ روستا و تا پایان آبان امسال به ۵٨ هزار و ٧۶٩ روستا افزایش یافته و هم اکنون ٩٩.٨ درصد جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردارند همچنین متوسط رشد سالانه برق رسانی به روستاها در سال ١۴٠١ نسبت به سال ١٣۵٧ معادل ۶.۴ درصد عنوان شده است.

قابل ذکر است عملکرد طرح برق روستایی کشور صرفاً به برق رسانی به روستاهای فاقد برق محدود نمی‌شود و سالانه اقدامات متعددی در زمینه جا به جایی و مقاوم سازی پایه‌های معابر روستایی، اصلاح و احداث روشنایی معابر عمومی، تقویت شبکه و رفع ضعف ولتاژ مشترکان، اصلاح فرسودگی شبکه، تأمین برق متقاضیان جدید و بهسازی شبکه فوق توزیع مناطق روستایی به مرحله اجرا در می‌آید.